சிறுகடம்பூர் கிராமத்தில் மக்கள் தொடர்பு முகாம் – 12.06.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 12/06/2019
மக்கள் தொடர்பு முகாம்

மக்கள் தொடர்பு முகாம் சிறுகடம்பூர் கிராமத்தில் 12.06.2019 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 29 KB)