மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் – 09.09.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 10/09/2019
மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் கூட்டரங்கில் 09.09.2019 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 62 KB)