தென்மேற்கு பருவமழை முன்னேற்பாடு நடவடிக்கைகள் குறித்து மாவட்ட அளவிலான ஒருங்கிணைப்புக் குழுக்கூட்டம் நடைபெற்றது – 10.06.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 11/06/2019
தென்மேற்கு பருவமழை முன்னேற்பாடு நடவடிக்கைகள்

தென்மேற்கு பருவமழை முன்னேற்பாடு நடவடிக்கைகள் குறித்து மாவட்ட அளவிலான ஒருங்கிணைப்புக் குழுக்கூட்டம் நடைபெற்றது – 10.06.2019. (PDF 23 KB)

தென்மேற்கு பருவமழை முன்னேற்பாடு நடவடிக்கைகள்.

தென்மேற்கு பருவமழை முன்னேற்பாடு நடவடிக்கைகள்

தென்மேற்கு பருவமழை முன்னேற்பாடு நடவடிக்கைகள்.

தென்மேற்கு பருவமழை முன்னேற்பாடு நடவடிக்கைகள்