மூடுக

அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலைய பட்டமளிப்பு விழா நடைபெற்றது – 05.03.2020

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 05/03/2020
பட்டமளிப்பு விழா

அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலைய பட்டமளிப்பு விழா நடைபெற்றது – 05.03.2020. (PDF 27 KB)