மூடுக

கொரோனா தடுப்பூசி நடமாடும் வாகனத்தை, மாவட்ட ஆட்சியர் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் – 06.11.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 06/11/2021
நடமாடும் வாகனம்

கொரோனா தடுப்பூசி நடமாடும் வாகனத்தை, மாவட்ட ஆட்சியர் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் – 06.11.2021. (PDF 99 KB)