மூடுக

வளர்ச்சிப்பணிகள் குறித்து ஆய்வுக்கூட்டம் (ம) கள ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 04/10/2020
கண்காணிப்பு அலுவலர் அவர்களின் ஆய்வுக்கூட்டம்

வளர்ச்சிப்பணிகள் குறித்து ஆய்வுக்கூட்டம், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது. (PDF 30 KB)

 ஆய்வுக்கூட்டம்
 ஆய்வுக்கூட்டம்