மூடுக

100 சதவீதம் வாக்களிப்பது குறித்த இரு சக்கர வாகனப்பேரணியை மாவட்ட ஆட்சியர் துவக்கி வைத்தார் – 03.03.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 03/03/2021
தேர்தல் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள்

100 சதவீதம் வாக்களிப்பது குறித்த இரு சக்கர வாகனப்பேரணியை மாவட்ட ஆட்சியர் துவக்கி வைத்தார் – 03.03.2021. (PDF 192 KB)
வாக்காளர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள்