மூடுக

மாவட்ட ஆட்சியர் 12ஆம் வகுப்பு அரசு பொது தேர்வு மையத்தினை பார்வையிட்டார் – 02.03.2020

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 02/03/2020
மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு

மாவட்ட ஆட்சியர் 12ஆம் வகுப்பு அரசு பொது தேர்வு மையத்தினை பார்வையிட்டார் – 02.03.2020. (PDF 31 KB)