மூடுக

மாவட்ட ஆட்சியர், பனை விதை நடும் பணியினை தொடக்கி வைப்பு – 01.10.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 01/10/2019
மாவட்ட ஆட்சியர், பனை விதை நடும் பணியினை தொடக்கி வைப்பு

மாவட்ட ஆட்சியர், பனை விதை நடும் பணியினை 01.10.2019 அன்று தொடக்கி வைத்தார். (PDF 29 KB)