மூடுக

வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 03/09/2018
வரைவு வாக்காளர் பட்டியல்

மாவட்ட ஆட்சியர் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலை வெளியிட்டார். (PDF 85 KB)