மூடுக

தடுப்பணை ஆய்வு – 04.10.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 04/10/2019
தடுப்பணை ஆய்வு

ஆட்சியர் ஆய்வு : ஆலத்தியூரில் வெள்ளாற்றின் குறுக்கே கட்டப்படும் தடுப்பணை. (PDF 32 KB)

Check Dam Inspection

தடுப்பணை ஆய்வு

Check Dam Inspection

தடுப்பணை ஆய்வு