முகப்பு arrow சுற்றுலா arrow புகைப்பட தொகுப்பு Print  அச்சிடுக  

புகைப்பட தொகுப்பு

பழமையான கோவில்கள் மற்றும் இடங்கள்  |  உடையார்பாளையம் ஜமீன்  |  இரயில் விபத்து

பழமையான கோவில்கள் மற்றும் இடங்கள்
பழமையான கோவில்கள் மற்றும் இடங்கள் பழமையான கோவில்கள் மற்றும் இடங்கள் பழமையான கோவில்கள் மற்றும் இடங்கள் பழமையான கோவில்கள் மற்றும் இடங்கள்
பழமையான கோவில்கள் மற்றும் இடங்கள் பழமையான கோவில்கள் மற்றும் இடங்கள் பழமையான கோவில்கள் மற்றும் இடங்கள் பழமையான கோவில்கள் மற்றும் இடங்கள்
பழமையான கோவில்கள் மற்றும் இடங்கள் பழமையான கோவில்கள் மற்றும் இடங்கள் பழமையான கோவில்கள் மற்றும் இடங்கள் பழமையான கோவில்கள் மற்றும் இடங்கள்
பழமையான கோவில்கள் மற்றும் இடங்கள் பழமையான கோவில்கள் மற்றும் இடங்கள் பழமையான கோவில்கள் மற்றும் இடங்கள் பழமையான கோவில்கள் மற்றும் இடங்கள்
பழமையான கோவில்கள் மற்றும் இடங்கள் பழமையான கோவில்கள் மற்றும் இடங்கள் பழமையான கோவில்கள் மற்றும் இடங்கள் பழமையான கோவில்கள் மற்றும் இடங்கள்
பழமையான கோவில்கள் மற்றும் இடங்கள் பழமையான கோவில்கள் மற்றும் இடங்கள் பழமையான கோவில்கள் மற்றும் இடங்கள் பழமையான கோவில்கள் மற்றும் இடங்கள்
பழமையான கோவில்கள் மற்றும் இடங்கள் பழமையான கோவில்கள் மற்றும் இடங்கள் பழமையான கோவில்கள் மற்றும் இடங்கள் பழமையான கோவில்கள் மற்றும் இடங்கள்
பழமையான கோவில்கள் மற்றும் இடங்கள் பழமையான கோவில்கள் மற்றும் இடங்கள் பழமையான கோவில்கள் மற்றும் இடங்கள் பழமையான கோவில்கள் மற்றும் இடங்கள்
பழமையான கோவில்கள் மற்றும் இடங்கள் பழமையான கோவில்கள் மற்றும் இடங்கள் பழமையான கோவில்கள் மற்றும் இடங்கள் பழமையான கோவில்கள் மற்றும் இடங்கள்
பழமையான கோவில்கள் மற்றும் இடங்கள் பழமையான கோவில்கள் மற்றும் இடங்கள் பழமையான கோவில்கள் மற்றும் இடங்கள் பழமையான கோவில்கள் மற்றும் இடங்கள்
பழமையான கோவில்கள் மற்றும் இடங்கள் பழமையான கோவில்கள் மற்றும் இடங்கள் பழமையான கோவில்கள் மற்றும் இடங்கள் பழமையான கோவில்கள் மற்றும் இடங்கள்
பழமையான கோவில்கள் மற்றும் இடங்கள் பழமையான கோவில்கள் மற்றும் இடங்கள் பழமையான கோவில்கள் மற்றும் இடங்கள் பழமையான கோவில்கள் மற்றும் இடங்கள்

Go to Top

 

 

 

 

 

 

 

 

உடையார்பாளையம் ஜமீன்
உடையார்பாளையம் 
																		ஜமீன் உடையார்பாளையம் 
																		ஜமீன் உடையார்பாளையம் 
																		ஜமீன் உடையார்பாளையம் 
																		ஜமீன்
உடையார்பாளையம் 
																		ஜமீன் உடையார்பாளையம் 
																		ஜமீன் உடையார்பாளையம் 
																		ஜமீன் உடையார்பாளையம் 
																		ஜமீன்
உடையார்பாளையம் 
																		ஜமீன் உடையார்பாளையம் 
																		ஜமீன் உடையார்பாளையம் 
																		ஜமீன் உடையார்பாளையம் 
																		ஜமீன்
உடையார்பாளையம் 
																		ஜமீன் உடையார்பாளையம் 
																		ஜமீன் உடையார்பாளையம் 
																		ஜமீன் உடையார்பாளையம் 
																		ஜமீன்
உடையார்பாளையம் 
																		ஜமீன் உடையார்பாளையம் 
																		ஜமீன் உடையார்பாளையம் 
																		ஜமீன் உடையார்பாளையம் 
																		ஜமீன்

Go to Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1956 & 1987 வருடங்களில் அரியலூர் அருகே நடந்த இரயில் விபத்துகள்

             1956 ஆம் ஆண்டு, அரியலூர் அருகில் நடந்த ரயில் விபத்தில், 144  பயணிகள் இறந்ததற்கு முழுப் பொறுப்பேற்று அப்போதைய ரயில்வே அமைச்சர் திரு.லால்பகதூர் சாஸ்திரி அவர்கள் தம் பதவியை விட்டு விலகினார்.

             உண்மையில், இந்நிகழ்வுக்கு மூன்று மாதங்களுக்கு முன் மகபூப் நகரில் நடந்த விபத்தில் 112 பேர் பலியானதற்கு பொறுப்பேற்று பதவி விலக விரும்புவதாக குறிப்பிட்டதை அப்போதைய பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு ஏற்க மறுத்துவிட்டார். ஆனால் திரு.லால்பகதூர் சாஸ்திரி அரியலூர் விபத்துக்குப் பின் தம் பதவியை தொடர மறுத்துவிட்டார்.                                                                      (30.06.2003 திங்கள் கிழமை நாளைய தி இந்து நாளிதழ் தலைப்பு,  - திரு.லால்பகதூர் சாஸ்திரி (1904 - 1966): ஒரு தன்னலமற்ற தலைவர்)

திரு.லால் பகதூர் சாஸ்திரி புகைப்படம்

இரயில் விபத்து படங்கள் இரயில் விபத்து படங்கள் இரயில் விபத்து படங்கள் இரயில் விபத்து படங்கள்
இரயில் விபத்து படங்கள் இரயில் விபத்து படங்கள் இரயில் விபத்து படங்கள் இரயில் விபத்து படங்கள்
இரயில் விபத்து படங்கள் இரயில் விபத்து படங்கள் இரயில் விபத்து படங்கள் இரயில் விபத்து படங்கள்

நன்றி.


Go to Topமுகப்பு | இணையதளக் கொள்கைகள் | விதிமுறைகளும், நிபந்தனைகளும் | அணுகத்தக்க விருப்பங்கள் | உதவி | கருத்து | தொடர்பு கொள்ள | தள வரைபடம்

பொருளடக்க உரிமை, பராமரித்தல் மற்றும் மேம்படுத்தல் மாவட்ட நிர்வாகம், அரியலூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு அரசு