முகப்புarrow சுற்றுலா arrow  காணத்தக்க இடங்கள் arrow பறவை ஆர்வலர்கள் Print  அச்சிடுக  

கரையவெட்டி பறவைகள் சரணாலயம் - தங்கியிருக்கும் பறவைகளின் பட்டியல்

வரிசை எண். பொது பெயர் விலங்கியல் பெயர்
FRANCOLIN
1. GREY FRANCOLIN Francolinus pondicerianus
QUALIS AND BUTTON QUAILS
2. YELLOW – LEGGED BUTTON QUIAIL Turnix tanki
3. COMMON QUAIL Coturnix coturnix
PHEASANT
4. INDIAN PEAFOWL
DABBLING DUCKS
5. SPOT BILLED DUCK Anas poecilorhyncha
WOODPECKER
6. BLACK RUMPED FLAMBLACK Dinopium benghalense
BARBETS
7. COPERSMITH BARBET Megalamia haemacephala
HOOPOE
8. COMMON HOOPOE Upupua epopos
9. INDIAN ROLLER Coracius benghalensis
KINGFISHERS
10. COMMON KINGFISHER
11. WHITE-THROATED KINGFISHER Alcedo atthis
12. PIED KINGFISHER Ceryle rudis
BEE-EATERS
13. GREEN BEE-EATER Merops orientalis
CUCKOOS AND COUCALS
14. PIED CUCKOO Clamator jacobinus
15. COMMON HAWK CUCKOO Hierococcys varius
16. ASIAN KOEL Eudynamys scolopacea
17. GREEN-BELLIED MALKOHA Phanicophaeus tristis
18. GREATER COUCAL Centropus sinensis
PARAKEETS
19. ROSOE RINGED PARAKEET Psittacula krameri
SWIFTS
20. ASIAN PALM SWIFT Cypsiurus balasiensis
21. HOUSE SWIFT Apus affinis
OWLS
22. BARN OWL Tyto alba
23. COLLARD SCOPS OWL Otus bakkamoena
24. SPOTTED OWL Athene brama
FROCMOUTHS AND NIGHTJARS
25. GREY NIGHTJAR Caprimulgus indicus
PIGEONS
26. ROCK PIGEON Columba livia
DOVES
27. LAUGHING DOVE Streptopelia senegalansis
28. SPOTTED DOVE Streptopelia chinensis
29. RED COLLORD DOVE Streptopelia traquebarica
30. EURASIAN COLLARD DOVE Streptopela decaocto
CREAKES AND RALLIDS
31. SALTY BREASTED RAIL Galliralus striatus
32. WATERCOCK Gallicrex cinerea
33. PURPLE SWAMPHEN Prophyrio porphyrio
34. COMMON MOORHEN Gallinula chloropus
35. COMMON COOT Fulica atra
SANDGROUSE
36. PAINTED SANDGROUSE Pterocles indicus
37. CHESTNUT BELLIED SANDGROUSE Pterocles exustus
WOODCOCK AND SNIPE
38. PINTAIL SNIPE Gallinago stenura
39. GREATER PAINTED SNIPE Rostratula benghalensis
40. EURASIAN THICK KNEE Burhinus oedicnemus
WADERS AND JACANAS
41. BLACK-WINGED STILT Himantopus himantopus
42. PHEASANT=TAILED JACANA Hdrophasianus chirurgus
PRATINCOLES
43. SMALL PRATINCOLE Glareola lacteal
LAPWINGS
44. YELLOW WATTLED LAPWING Vanellus malarbaricus
45. RED-WATTLED LAPWING Vanellus indicus
KITES, BAZAS AND OSPREY
46. LACK SHOULDERED KITE Elanus caeruleus
47. BLACK KITE Milvus migrans
48. BRAHMINY KITE Haliastur indicus
VULTURES
49. EGYPTIAN VULTURE Neophron percnoptrus
50. WHITE BACKED VULTURE Gyps bengalensis
SNAKE, SERPANT AND BLACK EAGLES
51. SHORT TOED SNAKE EAGLE Circaetus gallicus
52. CRESTED SERPANT EAGLE Spilornis cheela
ACCIPITERS
53. SHIKRA Accipiter badius
BUZZARDS
54. ORIENTAL HONEY BUZZARD Pernis ptilorhyncus
55. WHITE-EYED BUZZARD Butastur teesa
GREBES
56. LITTLE GREBE Tachybaptus ruficollis
DARTERS AND CORMORANTS
57. DARTER Anhinga melanogaster
58. LITTLE CORMORANT Phalacrocorax niger
59. INDIAN CORMORANT Phalacrocorax fuscicollis
60. GREAT CORMORANT Phalacrocorax carbo
EGRETS AND POND HERONS
61. LITTLE EGRET Egretta garzetta
62. GREAT EGRET Casmerodius albus
63. INTERMEDIATE EGRET Mesophoys intermedia
64. CATTLE EGRET Bubulcus ibis
65. INDIAN POND EGRET Ardeola grayii
LARGE HERONS
66. GREY HERON Ardea cinerea
67. PURPLE HERON Ardea purpurea
BITTERNS AND NIGHT HERONS
68. LITTLE HERON Butorides striatus
69. BLACK-CROWNED NIGHT HERON Nycticoraox nycticorax
70. YELLOW BITTERN Ixobrychus sinensis
71. CINNAMON BITTERN Ixbrychus cinnamomeus
72. BLACK BITTERN Dupetor flavicollis
FLAMINGOS, IBISES AND SPOONBILL
73. GLOSSY IBIS Plegadis falcinellus
74. BLACK HEADED IBIS Threskiornis melanocephalus
75. EURASIAN SPOONBILL Platalea leucorodia
PELICANS
76. SPOT BILLED PELICAN Pelecanus philippensis
STORKS
77. PAINTED STORKS Mycteria leuocephala
78. ASIAN OPENBILL Anastomus oscitans
79. BAY-BACKED SHRIKE Lanius vittatus
80. RUFOUS TREEPIE Dendrocitta vagabunda
81. HOUSE CROW Corvus splendens
82. LARGE BILLED CROW Corvus macrorhynchos
ORIOLES AND CUCKOOSHRIKES
83. ASHY WOODSWALLOW Atramus fuscus
84. BLACK HEADED CUCKOOSHRIKE Coracina melanoptera
MINIVETS, FLYCHERSHRIKE AND FANTAILS
85. SMALL MINIVET Pericrocotus cinnamomeus
DRONGOS
86. BLACK DRONGO Dicrurus macrocercus
87. COMMON IORA Aegithina tiphia
88. COMMON WOODSHRIKE Tephrodorns pondicerianus
89. ORIENTAL MAGPIE ROBIN Cospychus saularis
90. INDIAN ROBIN Saxicoloides fulicata
STRALINGS
91. CHESTNUT-TAILED STARLING Sturnus malabaricus
92. BRAHMINY STARLING Sturnus pagodarum
MYNAS
93. COMMON MYNA Acridotherers tristis
MARTINS AND SWALLOWS
94. BARN MARTIN Hirundo rustica
95. RED-RUMPED SWALLOW Hirundo daurica
BULBULS
96. RED VENTED BULBUL Pycnonotus cafer
PRINIAS
97. PLAIN PRINIA Prinia inornata
98. ASHY PRINIA Prinia socialis
99. ZITTING CISTICOLA Cisticola juncidis
WARBLERS AND GRASSBIRDS
100. COMMON TAILORBIRD
BABBLERS
101. YELLOW BILLED BABBLER Turdoides affinis
102. LARGE GREY BABBLER
LARKS
103. SINGING BUSHLARK Mirafra cantillans
104. INDIAN BUSHLARK Mirafra erythroptera
105. RUFOUS-TAILED BUSHLARK Anmomanes phoenicurus
106. SYKEE’S LARK Galerida deva
107. ASHY CROWNED SPARROW LARK Eremopterix grisea
108. ORIENTAL SKYLARK Alauda gulgula
FLOWERPECKERS AND SUNBIRDS
109. PLAIN FLOWERPECKER Dicaeum concolor
110. PURPLE-RUMPED SUNBIRD Nectarinia zelonica
111. PURPLE SUNBIRDS Nectarinia asiatica
112. LOTEN’S SUNBIRD Nectarinia lotenia
113. HOUSE SPARROW Passer domesticus
114. CHESTNUT-SHOULDERED PETRONIA Patronia xanthocollis
WAGTAILS
115. WHITE-BROWED WAGTAIL Motacilla maderaspatensis
LARGE PIPITS
116. PADDY FIELD PIPIT Anthus rufulus
117. TAWNY PIPIT Anthus campestris
WEAVERS
118. STREAKED WEAVER Ploceus manyar
119. BAYA WEAVER Ploceus philippinus
120. RED AVADAVAT Amandava amandava
MUNIAS
121. INDIAN SILVER BILL Lonchura malabarica
122. WHITE-RUMPED MUNIA Lonchura striata
123. SCALY BREASTED MUNIA Lonchura punctulata
124. BLACK HEADED MUNIA Lonchura malacca

நன்றி.

Go to Top


முகப்பு | இணையதளக் கொள்கைகள் | விதிமுறைகளும், நிபந்தனைகளும் | அணுகத்தக்க விருப்பங்கள் | உதவி | கருத்து | தொடர்பு கொள்ள | தள வரைபடம்

பொருளடக்க உரிமை, பராமரித்தல் மற்றும் மேம்படுத்தல் மாவட்ட நிர்வாகம், அரியலூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு அரசு