முகப்பு arrow ஆவண காப்பகம் Print  அச்சிடுக  

ஆவண காப்பகம்

மாவட்ட மக்கள்தொகை பதிவு கையேடு [ஆங்கிலத்தில்] (1.96 MB)
மாவட்ட புள்ளி இயல் கையேடு - 2015-16 [ஆங்கிலத்தில்] (1.63 MB)
மாவட்ட புள்ளி இயல் கையேடு - 2014-15 [ஆங்கிலத்தில்] (166 KB)
மாவட்ட சுருக்க விபரம் [ஆங்கிலத்தில்] (179 KB)
குறிப்பு நூலகம் - கோட்டாட்சியர் அலுவலகம், அரியலூர் [தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில்] (154 KB)

 

நன்றி.


Go to Top


முகப்பு | இணையதளக் கொள்கைகள் | விதிமுறைகளும், நிபந்தனைகளும் | அணுகத்தக்க விருப்பங்கள் | உதவி | கருத்து | தொடர்பு கொள்ள | தள வரைபடம்

பொருளடக்க உரிமை, பராமரித்தல் மற்றும் மேம்படுத்தல் மாவட்ட நிர்வாகம், அரியலூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு அரசு