முகப்பு arrow பொது நலனுக்காக arrow தொலைபேசி எண்கள் Print  அச்சிடுக  
1.வருவாய்த் துறை
வரிசை எண். பதவி தொலைபேசி எண் அலுவலக அலைபேசி
1 மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் 228321-228110 9486019024
2 வருவாய் கோட்டாட்சியர், அரியலூர் 222058-222045 9445000459
3 மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் (பொது) 228337 9445008131
4 தனித்துணை ஆட்சியர்(ச.பா.தி) 228709 9486165885
5 தனித்துணை ஆட்சியர்(FMG)   9445461762
6 மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர்   9445796402
7 மாவட்ட ஆதிதிராவிட நல அலுவலர் 228155 9840140378
8 மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர்,மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலர் 228055 9840140378
9 மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர்(கணக்கு) 228707 9944667170
10 தலைமை மேலாளர் 228151 9843016724
11 வட்டாட்சியர் (தேர்தல்) 228338 8098697970
12 குற்றவியல் மேலாளர்.   9442223093
13 வருவாய் கோட்டாட்சியர், உடையார்பாளையம் 04331-245352 9445000460
14 வட்டாட்சியர், அரியலூர் 222062 9445000613
15 வட்டாட்சியர், செந்துறை 242320 9445000615
16 வட்டாட்சியர், ஜெயங்கொண்டம் 04331-250220 9445000614
17 வட்டாட்சியர் (ச.பா.தி), அரியலூர்   9715622112
18 வட்டாட்சியர் (ச.பா.தி),செந்துறை   9047059769
19 வட்டாட்சியர் (ச.பா.தி), ஜெயங்கொண்டம்   9442260523
20 தனி வட்டாட்சியர் (ஆ.தி. நலம்) அரியலூர்   9688047860
21 தனி வட்டாட்சியர் (ஆ.தி. நலம்)உடையார்பாளையம்   9047459172
22 தனி வட்டாட்சியர், பேரிடர் மேலாண்மை, அரியலூர்   7598720601
23 தனி வட்டாட்சியர்(நில எடுப்பு, தேசிய நெடுஞ்சாலை 227 Unit 1) அரியலூர்   9486491612
24 தனி வட்டாட்சியர்(நில எடுப்பு, தேசிய நெடுஞ்சாலை 227 Unit 3) அரியலூர்   8220101951
25 தனி வட்டாட்சியர்(நில எடுப்பு, தேசிய நெடுஞ்சாலை 45-C Unit-1 உடையார்பாளையம்   9787487289
26 தனி வட்டாட்சியர்(நில எடுப்பு, தேசிய நெடுஞ்சாலை 45-C Unit-2 அரியலூர்   9787487289
27 தனி வட்டாட்சியர்((டான்செம்)   9486044067
28 உதவி ஆணையர்(கலால்), அரியலூர்   9688047860
29 உதவி ஆணையர்(கலால்), உடையார்பாளையம்   9442223093
30 தனி வட்டாட்சியர்(கேபிள் டிவி)   9047785533
31 கோட்டாட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர், அரியலூர்   9843594474
32 கோட்டாட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர், உடையார்பாளையம்   8973534947
33 தலைமையிடத்து துணை வட்டாட்சியர், அரியலூர்   9626363839
34 மண்டல துணை வட்டாட்சியர், அரியலூர்   9786705510
35 தனி துணை வட்டாட்சியர்(தேர்தல்), அரியலூர்   8098153344
36 தனி துணை வட்டாட்சியர்(தேர்தல்),  உடையார்பாளையம்   9865051412
37 தனி துணை வட்டாட்சியர்(தேர்தல்),  செந்துறை   9445000276
38 மண்டல துணை வட்டாட்சியர்,செந்துறை   9445000276
39 தலைமையிடத்து துணை வட்டாட்சியர் , உடையார்பாளையம்   9842252980
40 மண்டல துணை வட்டாட்சியர், தா.பழூர்   9626725241
41 மண்டல துணை வட்டாட்சியர்,ஜெயங்கொண்டம்   9842252980
42 மண்டல துணை வட்டாட்சியர்,, ஆண்டிமடம்   9566939162
43 வட்ட வழங்கல் அலுவலர், அரியலூர்   9095005743
44 வட்ட வழங்கல் அலுவலர், உடையார்பாளையம்   9626725241
45 வட்ட வழங்கல் அலுவலர், செந்துறை   9843413631
46 துணை வட்டாட்சியர் (சிறப்பு திட்டங்கள்) , செந்துறை   9445000276
47 தலைமை உதவியாளர் - B பிரிவு   9894287691
48 தலைமை உதவியாளர் - D பிரிவு   9655539628
49 தலைமை உதவியாளர் - E பிரிவு   9655539628
50 தலைமை உதவியாளர் - F பிரிவு   9994732501
51 தலைமை உதவியாளர் - G பிரிவு   9894287691
52 கண்காணிப்பாளர், Districtமாவட்ட வழங்கல் அலுவலகம், அரியலூர்   8760407785
53 வருவாய் ஆய்வாளர், அரியலூர்   9600838415
54 வருவாய் ஆய்வாளர், திருமானூர்   9786656589
55 வருவாய் ஆய்வாளர், ஏலாக்குறிச்சி   9965432040
56 வருவாய் ஆய்வாளர், நாகமங்கலம்   9487065931
57 வருவாய் ஆய்வாளர், கீழபழுவூர்   7939598691
58 வருவாய் ஆய்வாளர், செந்துறை   9791105309
59 வருவாய் ஆய்வாளர், R.S.மாத்தூர்   9965934003
60 வருவாய் ஆய்வாளர், பொன்பரப்பி   9865483847
61 வருவாய் ஆய்வாளர், ஜெயங்கொண்டம்   9444958640
62 வருவாய் ஆய்வாளர், குவாகம்   7094190149
63 வருவாய் ஆய்வாளர், குண்டவெளி   9444958640
64 வருவாய் ஆய்வாளர், உடையார்பாளையம்   9176594523
65 வருவாய் ஆய்வாளர், ஆண்டிமடம்   9365887649
66 வருவாய் ஆய்வாளர், தா.பழூர்   9789236707
67 வருவாய் ஆய்வாளர், சுத்தமல்லி   7373932430
 
 
2.காவல் துறை
வரிசை எண் பதவி தொலைபேசி அலைபேசி
1 காவல் கண்காணிப்பாளர் 221500, 222106 9498110786
9884761810
2 கூடுதல் துணை காவல் கண்காணிப்பாளர், தலைமை அலுவலகம்   9487350777
3 கூடுதல் துணை காவல் கண்காணிப்பாளர். மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவு    
4 துணை காவல் கண்காணிப்பாளர், அரியலூர் 220323 9498100706
9498179404
5 துணை காவல் கண்காணிப்பாளர், ஜெயங்கொண்டம் 04331-250989 9498100707
9445444012
9884358073
6 காவல் ஆய்வாளர், அரியலூர் 222009 9498165533
9493179404
7 துணை காவல் கண்காணிப்பாளர், ஆயுதப்படை   8925130337
8 காவல் ஆய்வாளர், தேளூர் 228282  
9 காவல் ஆய்வாளர்,, செந்துறை 242222 9498100710
9487800222
 
10 காவல் ஆய்வாளர்,, குவாகம் 4331246235 9498165800
9944313573
11 காவல் ஆய்வாளர், தளவாய் 4329248291 9498100712
9498165800
9944313573
12 காவல் ஆய்வாளர், கீழபழுவூர் 247226 9498100713
9498160850
9486770043
13 காவல் ஆய்வாளர், வெங்கனூர் 209479 9498100714
9498160850
9486770043
14 காவல் ஆய்வாளர், திருமானூர் 244226 9498158887
15 காவல் ஆய்வாளர் (மகளிர்), அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம், அரியலூர் 222243 9498100724
9498159897
9865057141
16 காவல் ஆய்வாளர், ஜெயங்கொண்டம் 04331-250229 9498100716
9498165568
9842171179
17 காவல் ஆய்வாளர், ஆண்டிமடம் 04331-242521 9498100717
9498158352
8870117990
18 காவல் ஆய்வாளர், மீன்சுருட்டி 04331-244253 9498100718
9498158248
9442107171
 
19 காவல் ஆய்வாளர், தா.பழூர் 04331-243426 9498100719
9498159099
9500883400
20 காவல் ஆய்வாளர், உடையார்பாளையம் 04331-245226 9498100720
21 காவல் ஆய்வாளர், இரும்புலிக்குறிச்சி 04331-261388 9498100721
22 காவல் ஆய்வாளர், விக்கிரமங்கலம் 04331-262210 9498100722
23 காவல் ஆய்வாளர் (மகளிர்), அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம், ஜெயங்கொண்டம் 04331-250777 9498100725
9498165793
9486165480
24 உதவி ஆய்வாளர் (மகளிர்), SJ & HR   9498159868
25 உதவி ஆய்வாளர் (மகளிர்), அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம், அரியலூர்   9498159898
26 உதவி ஆய்வாளர் (மகளிர்), குவாகம்   9498165579
27 உதவி ஆய்வாளர் (மகளிர்), ASPS, ஜெயங்கொண்டம்   9498165743
28 உதவி ஆய்வாளர், SB Office   9498159924
29 உதவி ஆய்வாளர், அரியலூர்   9498165625
30 உதவி ஆய்வாளர், தேளூர்   9498105056
31 உதவி ஆய்வாளர், வெங்கனூர்   9498159668
32 உதவி ஆய்வாளர், ஜெயங்கொண்டம்   9498154860
33 உதவி ஆய்வாளர், உடையார்பாளையம்   9498159625
34 உதவி ஆய்வாளர், ஆண்டிமடம்   9498165634
35 உதவி ஆய்வாளர், மீன்சுருட்டி   9498159973
36 உதவி ஆய்வாளர், மீன்சுருட்டி   9498110708
 
 
3.ஊரக வளர்ச்சி துறை
       
வரிசை எண். பதவி தொலைபேசி அலைபேசி
1 திட்ட இயக்குனர்,மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை, அரியலூர் 228165 7373704219
2 திட்ட அலுவலர்,மகளிர் திட்டம்  228505 9445034255
3 உதவி திட்ட அலுவலர்(wage  employment)   7402607738
4 உதவி திட்ட அலுவலர்(Infra-I)   7402607739
5 உதவி திட்ட அலுவலர்(Infra - II)   7402607740
6 உதவி திட்ட அலுவலர்   7402607740
7 உதவி திட்ட அலுவலர்(P&C) மகளிர் திட்டம்   7402607733
8 மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் (ஊரக வளர்ச்சி) 228901 9976909696
9 உதவி இயக்குனர் (ஊராட்சிகள்)   7402607736
10 செயலாளர், மாவட்ட ஊராட்சி   9443650623
11 மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் (சத்துணவு)   7402607735
12 உதவி திட்ட அலுவலர் (கணக்குகள்),மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை   9943900992
13 கண்காணிப்பாளர்(G )நிர்வாகம் 228564 7402607741
14 கண்காணிப்பாளர்,NRGES   7402607742
15 கண்காணிப்பாளர்,Housing   7402607741
16 தலைமை மேலாளர் (வளர்ச்சி) 228902 9943601328
17 செயற்பொறியாளர்   7373704579
18 உதவி செயற்பொறியாளர்-சாலை மற்றும் பாலங்கள்   7402607733
19 உதவி செயற்பொறியாளர்-அரியலூர்   7402607745
20 உதவி செயற்பொறியாளர்-உடையார்பாளையம்   7402607744
21 வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்-வட்டார ஊராட்சி-அரியலூர்   7402607746
22 வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்-கிராம ஊராட்சி-அரியலூர்   7402607747
23 வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்-வட்டார ஊராட்சி-செந்துறை   7402607753
24 வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்-கிராம ஊராட்சி-செந்துறை   7402607754
25 வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்-வட்டார ஊராட்சி-திருமானூர்   7402607749
26 வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்-கிராம ஊராட்சி-திருமானூர்   7402607750
27 வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்-வட்டார ஊராட்சி-ஆண்டிமடம்   7402607761
28 வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்-கிராம ஊராட்சி-ஆண்டிமடம்   7402607762
29 வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்-வட்டார ஊராட்சி-தா.பழூர்   7402607764
30 வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்-கிராம ஊராட்சி-தா.பழூர்   7402607764
31 வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்-வட்டார ஊராட்சி-ஜெயங்கொண்டம்   7402607757
32 வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்-கிராம ஊராட்சி-ஜெயங்கொண்டம்   7402607758
33 உதவி பொறியாளர்--அரியலூர்   7402607748
34 உதவி பொறியாளர்-செந்துறை   7402607755
35 உதவி பொறியாளர்-திருமானூர்   7402607752
36 உதவி பொறியாளர்-திருமானூர்   7402607751
37 உதவி பொறியாளர்-ஆண்டிமடம்   7402607763
38 உதவி பொறியாளர்-தா.பழூர்   7402607766
39 உதவி பொறியாளர்- தா.பழூர்   7402607767
40 உதவி பொறியாளர்-ஜெயங்கொண்டம்   7402607759
41 உதவி பொறியாளர்- ஜெயங்கொண்டம்   7402607760
       
       
       
       
4.சுகாதாரத்துறை
       
வரிசை எண் பதவி தொலைபேசி அலைபேசி
1 இணை இயக்குனர்(மருத்துவம்)   9444982674
2 துணை இயக்குனர்(நலப்பணிகள்)   9443013200
3 முதன்மை மருத்துவ அலுவலர், அரியலூர்   9443589849
4 தலைமை மருத்துவ அலுவலர்,ஜெயங்கொண்டம்   9442290423
5 தலைமை மருத்துவ அலுவலர், செந்துறை   9944193603
6 தலைமை மருத்துவ அலுவலர், உடையார்பாளையம்   9442464955
7 வட்டார மருத்துவ அலுவலர், கடுகூர்   9865561750
8 வட்டார மருத்துவ அலுவலர், செந்துறை   9655391086
9 வட்டார மருத்துவ அலுவலர், ஆண்டிமடம்   9443589845
10 வட்டார மருத்துவ அலுவலர், மீன்சுருட்டி   9443648558
11 வட்டார மருத்துவ அலுவலர், தா.பழூர்   9894056383
12 வட்டார மருத்துவ அலுவலர், திருமானூர்   9360248792
       
 
 
5. நகராட்சி 
       
வரிசை எண் பதவி தொலைபேசி அலைபேசி
1 மண்டல துணை இயக்குனர்,(நகராட்சிகள்) தஞ்சாவூர். 04362-270364  
2 நகராட்சி ஆணையர்,அரியலூர். 220988 9443394643
3 நகராட்சி ஆணையர், ஜெயங்கொண்டம் 04331-250337 9042426326
4 நகராட்சி பொறியாளர்,அரியலூர் 220988 9443394643
5 நகராட்சி பொறியாளர்,ஜெயங்கொண்டம்   9790653813
 
 
6.பேரூராட்சிகள்
       
1 உதவி இயக்குனர்(பேரூராட்சிகள்)  திருச்சிராப்பள்ளி. 0431-2465956 8883100136
2 செயல் அலுவலர், உடையார்பாளையம் 04331-245280 8883100459
3 செயல் அலுவலர், வரதராஜன்பேட்டை 04331-242007 8883100459
 
 
7. பொதுப்பணித் துறை
வரிசை எண் பதவி தொலைபேசி அலைபேசி
1  தலைமை பொறியாளர்- திருச்சிராப்பள்ளி 0431-2331411  
2 கண்காணிப்புப் பொறியாளர் 0431-2331860  
3 செயற்பொறியாளர், அரியலூர் 222079 9487471028
4 உதவி செயற்பொறியாளர் அரியலூர்   9659889450
5 உதவி செயற்பொறியாளர் ஜெயங்கொண்டம்   9360313917
6 உதவிப் பொறியாளர் அரியலூர்- I   9585852636
7 உதவிப் பொறியாளர்  அரியலூர்-II   7373029128
8 உதவிப் பொறியாளர்   செந்துறை   9095106391
9 உதவிப் பொறியாளர்  ஜெயங்கொண்டம்   9976963213
10 உதவிப் பொறியாளர்,  சுத்தமல்லி நீர்த்தேக்கம்   9443022553
11 உதவிப் பொறியாளர் மதனத்தூர்   9443893495
 
 
8. காவேரி ஆற்றுக் கோட்டம்
1 செயற்பொறியாளர், திருச்சிராப்பள்ளி   9788756000
2 உதவி செயற்பொறியாளர் - லால்குடி(பிரிவு கோட்ட அலுவலர்)   9578556000
3 உதவி செயற்பொறியாளர் - காவேரி நீர்வடிப்பகுதி, ,திருச்சிராப்பள்ளி   9443370150
4 உதவி பொறியாளர் திருமழப்பாடி   9786178446
5 உதவி பொறியாளர் , புள்ளம்பாடி   9442871070
6 உதவி பொறியாளர் ,   திருமானூர்   9442871070
 
 
9. கட்டடங்கள்
1 செயற்பொறியாளர் 224550 9443358454
2 உதவி செயற்பொறியாளர் அரியலூர்   9443837366
3 உதவி பொறியாளர் அரியலூர்   7418414024
4 உதவி பொறியாளர் அரியலூர்   8220600647
5 உதவி பொறியாளர்  செந்துறை   9442851410
6 உதவி செயற்பொறியாளர் ஜெயங்கொண்டம்   9442851410
 
 
10. பொதுப்பணித் துறை- மின்சாரம்
1 செயற்பொறியாளர்   9443068009
2 உதவி செயற்பொறியாளர்   9443084220
3 உதவி பொறியாளர்   9443589886
 
 
11. பொதுப்பணித் துறை- மருத்துவப் பிரிவு(மின்சாரம்)
1 செயற்பொறியாளர்   9443068009
2 உதவி செயற்பொறியாளர்   9629349571
3 உதவி பொறியாளர்   9443411825
 
 
12. பொதுப்பணித் துறை- மருத்துவப் பிரிவு(கட்டடங்கள்)
1 செயற்பொறியாளர்    
2 உதவி செயற்பொறியாளர்   9789350443
3 உதவி பொறியாளர்   9976713826
 
 
13. பொதுப்பணித் துறை- கீழ் அணைக்கட்டு
1 செயற்பொறியாளர், சிதம்பரம்   9443292948
2 உதவி செயற்பொறியாளர்   9486424664
3 உதவி பொறியாளர்.   9865711083
 
 
14. தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம்
1 கண்காணிப்பு பொறியாளர்,திருச்சிராப்பள்ளி    94862 14982
2 செயற்பொறியாளர் 224795 97900 76485
3 உதவி செயற்பொறியாளர்/RWS Sub Division/அரியலூர்   94431 47997
4 உதவி பொறியாளர்/RWS Sub Division / அரியலூர்   97510 67470
5 உதவி செயற்பொறியாளர்/Maintenance Sub Divn, Jayankondam   94430 71926
6 உதவி பொறியாளர்/Maintenance Sub Divn, ஜெயங்கொண்டம்   94438 06694
7 உதவி பொறியாளர்/Maintenance Sub Divn ஜெயங்கொண்டம்   80567 08300
8 உதவி பொறியாளர்/Project Sub Division/அரியலூர்   97879 42920
9 உதவி செயற்பொறியாளர்/Project Sub Division/அரியலூர்   94422 26765
10 உதவி செயற்பொறியாளர்/Sewerage Sub Division/அரியலூர்   94430 45826
11 உதவி செயற்பொறியாளர்/Sewerage Sub Division/அரியலூர்   94425 51356
12 உதவி பொறியாளர்/Sewerage Sub Division / அரியலூர்   95975 96205
13 உதவி நீரியல்-புவியியலாளர், அரியலூர்   96880 89030
 
 
15. கால்நடை பராமரிப்பு
வரிசை எண் பதவி தொலைபேசி அலைபேசி
1 மண்டல இணை இயக்குனர்  228926 9445001115
2 துணை இயக்குனர்   9865626015
2 உதவிஇயக்குனர் அரியலூர் 221890 9443924958
3 உதவி இயக்குனர் உடையார்பாளையம்   9445001207
4 கால்நடை மருத்துவர் அரியலூர்   9443673168
5 கால்நடை மருத்துவர்   சின்னவளையம் 221872 9047390896
       
 
 
16. பால்வளம்
       
வரிசை எண் பதவி தொலைபேசி அலைபேசி
1 துணைப் பதிவாளர்(பால்வளம்) 220270 80127 77959
       
 
 
17. ஆவின்
வரிசை எண் பதவி தொலைபேசி அலைபேசி
1 விரிவாக்க அலுவலர்   87540 43848
       
 
 
18. கல்வி
வரிசை எண் பதவி தொலைபேசி( வீ) அலைபேசி
1 முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் 220909 7373002531
2 முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் நேர்முகஉதவியாளர்   9585597101
3 மாவட்ட கல்வி அலுவலர் அரியலூர் 222364 9626660110
4 மாவட்ட கல்வி அலுவலர் உடையார்பாளையம் 245394 9585597111
 
 
19. தொடக்க கல்வி
5 மாவட்ட தொடக்க கல்வி அலுவலர் 228871 9942973087
6 மாவட்ட தொடக்க கல்வி அலுவலரின் நேர்முகஉதவியாளர்   9942973088
7 உதவி தொடக்க கல்வி அலுவலர் அரியலூர்   9750982644
8 கூடுதல் உதவி தொடக்க கல்வி அலுவலர்  அரியலூர்   9750982645
9 உதவி தொடக்க கல்வி அலுவலர்  திருமானூர்   9750982654
10 கூடுதல் உதவி தொடக்க கல்வி அலுவலர்    திருமானூர்   9750982655
11 உதவி தொடக்க கல்வி அலுவலர் . செந்துறை   9750982648
12 கூடுதல் உதவி தொடக்க கல்வி அலுவலர் . செந்துறை   9750982649
13 உதவி தொடக்க கல்வி அலுவலர் . ஜெயங்கொண்டம்   9750982646
14 கூடுதல் உதவி தொடக்க கல்வி அலுவலர் . ஜெயங்கொண்டம்   9750982647
15 உதவி தொடக்க கல்வி அலுவலர்  ஆண்டிமடம்   9750982650
16 கூடுதல் உதவி தொடக்க கல்வி அலுவலர் .  ஆண்டிமடம்   9750982651
17 உதவி தொடக்க கல்வி அலுவலர்  தா.பழூர்   9750982652
18 கூடுதல் தொடக்க கல்வி அலுவலர்  தா.பழூர்   9750982652
 
 
20. அனைவருக்கும் கல்வி இயக்கம்
19 முதமை கல்வி அலுவலர்  (அனைவருக்கும் கல்வி இயக்கம்) 04328-278844 7373002813
20 உதவி திட்ட அலுவலர்   9788858814
21 மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்  (IED)   9788858818
22 மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்  (TRAINING & DOCUMENT)   9788858819
23 மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்  (CIVIL, SMC)   9788858820
24 மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் ( OSC )   9788858816
25 மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் (CAL, UDISE, Cohort, EMIS School Grant)   9788858822
26 மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் (KGBV, QMT)   9788858817
 
 
21. வேளாண்மை
வரிசை எண் பதவி தொலைபேசி அலைபேசி
1 இணை இயக்குநர்  228056 7402714350
2 துணை இயக்குநர்   7402714351
3 மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர்(வேளாண்மை)   7402714357
4 உதவி இயக்குநர், அரியலூர்   7402714357
5 உதவி இயக்குநர்,  ஜெயங்கொண்டம்   7402714360
6 உதவி இயக்குநர்,  திருமானூர்   7402714359
7 உதவி இயக்குநர், தா.பழூர்   7402714362
8 உதவி இயக்குநர்,   செந்துறை   7402714358
9 உதவி இயக்குநர்,  ஆண்டிமடம்   7402714361
10 உதவி இயக்குநர்,  (தரக்கட்டுப்பாடு)   7402714352
 
 
22. தோட்டக்கலைத் துறை
1 துணை இயக்குநர் 228105 9442616609
2 தோட்டக்கலை அலுவலர், அரியலூர்   9965880362
3 தோட்டக்கலை அலுவலர்,  ஆண்டிமடம்   9715189181
4 துணை வேளாண்மை அலுவலர், செந்துறை   9786609299
23. வேளாண்மை பொறியியல்
1 செயற்பொறியாளர்  220945 9443673937
2 உதவி செயற்பொறியாளர்  அரியலூர்   9443892830
3 உதவி செயற்பொறியாளர் ஜெயங்கொண்டம்   9443892830
4 உதவி பொறியாளர்   9443496116
24. வறட்சிக்கு இலக்காகும் திட்டம்
1 இணை இயக்குநர்   9047076143
2 துணை இயக்குநர்   7402724900
3 உதவி செயற்பொறியாளர்    9443394587
4 விரிவாக்க அலுவலர் / உதவி இயக்குநர்   9442389204
5 துணை இயக்குநர்   9443181420
6 வேளாண்மை அலுவலர்    
7 செயலாளர் திருச்சிராப்பள்ளி   9942389340
8 மேற்பார்வையாளர், அரியலூர்   9443141054
9 AGM   9443316479
             
 
25.    நெடுஞ்சாலைகள்
வரிசை எண் பதவி தொலைபேசி அலைபேசி
1 கோட்டப் பொறியாளர்(நெடுஞ்சாலை), அரியலூர் 220064 9444385151
2 உதவி கோட்டப் பொறியாளர் அரியலூர்   8220603722
3 உதவி கோட்டப் பொறியாளர் ஜெயங்கொண்டம்   9751730668
4 உதவி கோட்டப் பொறியாளர், செந்துறை   9443349426
5 உதவிப் பொறியாளர்,அரியலூர்   9443488305
6 உதவிப் பொறியாளர்,  அரியலூர்   9442414769
7 உதவிப் பொறியாளர், ஜெயங்கொண்டம்   944402427
8 உதவிப் பொறியாளர், செந்துறை   9994820367
       
26. தேசிய நெடுஞ்சாலைகள்
       
1 கோட்டப் பொறியாளர்(திருச்சிராப்பள்ளி)   9443122361
2 உதவிப் பொறியாளர், அரியலூர்   9944463143
4 உதவிப் பொறியாளர்   9865478582
       
27. இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம்
1 திட்ட இயக்குநர் 04362-246472         7708777140
    04362-246473  
       
       
28. தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம்
       
வரிசை எண் பதவி தொலைபேசி அலைபேசி
1 கண்காணிப்புப் பொறியாளர் 04328-277040 9443379221
2 கோட்டப் பொறியாளர் 224229 9445853675
3 உதவி கோட்டப் பொறியாளர் அரியலூர்   9445853677
4 உதவி கோட்டப் பொறியாளர் ஜெயங்கொண்டம்   9445853679
5 உதவி கோட்டப் பொறியாளர் தா.பழூர்   9445853680
6 உதவி கோட்டப் பொறியாளர் திருமானூர்   9445853681
7 உதவி கோட்டப் பொறியாளர் செந்துறை   9445853678
8 உதவி கோட்டப் பொறியாளர் ஆண்டிமடம்   9445853683
 
 
29. புதுவாழ்வு திட்டம்
வரிசை எண் பதவி தொலைபேசி அலைபேசி
1 மாவட்ட திட்ட மேலாளர் 228044 7402610700
       
       
30. பொருள் இயல் மற்றும் புள்ளி இயல் துறை
வரிசை எண் பதவி தொலைபேசி அலைபேசி
1 துணை இயக்குநர் 228680 9445458082
2 உதவி இயக்குநர், அரியலூர்   9445458137
3 உதவி இயக்குநர், உடையார்பாளையம்   9445458138
       
       
       
31. கூட்டுறவுத் துறை
வரிசை எண் பதவி தொலைபேசி அலைபேசி
1 இணைப் பதிவாளர்  228333 9952504682
2 துணை பதிவாளர் (கூட்டுறவு) 228051 9443587678
3 துணை பதிவாளர் (பொது விநியோகத் திட்டம்) 228131 9443592506
4 கூட்டுறவு சங்கங்களின் துணை பதிவாளர் 228333 9965826797
5 கூட்டுறவு சங்கங்களின் துணை பதிவாளர், திருமானூர்   9894964748
6 கூட்டுறவு சங்கங்களின் துணை பதிவாளர், அரியலூர்   9842980144
7 கூட்டுறவு சங்கங்களின் துணை பதிவாளர் ஜெயங்கொண்டம்   9443973701
8 கூட்டுறவு சங்கங்களின் துணை பதிவாளர்T. தா.பழூர்   9943407023
9 கூட்டுறவு சங்கங்களின் துணை பதிவாளர் அரியலூர்   984245278
10 கூட்டுறவு சங்கங்களின் துணை பதிவாளர் ஆண்டிமடம்   9043011991
       
1 இணைப் பதிவாளர்/மேலாண்மை இயக்குநர் திருச்சிராப்பள்ளி   9442200186
2 துணை பதிவாளர் /முதன்மை வருவாய் அலுவலர் திருச்சிராப்பள்ளி   9489303858
3 துணை பதிவாளர்/மண்டல மேலாளர் TANFED   9443888102
       
 
 
32. தமிழ்நாடு குடிமைப் பொருள் வழங்கல் கழகம்
       
வரிசை எண் பதவி தொலைபேசி அலைபேசி
1 மண்டல மேலாளர்  220133 9487995674
2 கண்காணிப்பாளர்   9442460756
3 தரக்கட்டுப்பாடு ஆய்வாளர் அரியலூர் கிடங்கு   8940784811
4 தரக்கட்டுப்பாடு ஆய்வாளர் ஜெயங்கொண்டம் கிடங்கு   9095725032
5 தரக்கட்டுப்பாடு ஆய்வாளர் செங்குந்தபுரம் கிடங்கு   9842051167
6 தரக்கட்டுப்பாடு ஆய்வாளர் செந்துறை கிடங்கு   9842051167
       
       
       
33.இந்து சமய அறநிலையத் துறை
வரிசை எண் பதவி தொலைபேசி அலைபேசி
1 உதவி ஆணையர் 228649 9500490636
2 செயல் அலுவலர், நிலை I   9965178308
3 செயல் அலுவலர்   9894035312
4 செயல் அலுவலர்   9943530122
5 செயல் அலுவலர், நிலை II   9443799883
       
34. நில அளவை துறை
வரிசை எண் பதவி தொலைபேசி அலைபேசி
1 உதவி இயக்குநர்   9443879201
2 நில அளவை ஆய்வாளர் அரியலூர்   94442-46224
3 நில அளவை ஆய்வாளர்  ஜெயங்கொண்டம்   9788059295
4 தலைமை நில அளவை ஆய்வாளர்  அரியலூர்     9786449927
5 தலைமை நில அளவை ஆய்வாளர்  செந்துறை    
6 தலைமை நில அளவை ஆய்வாளர் ஜெயங்கொண்டம்   9443575546
       
       
36. கலால்
       
வரிசை எண் பதவி தொலைபேசி அலைபேசி
1 உதவி ஆணையர்   9445074589
2 கோட்ட கலால் அலுவலர் அரியலூர்   9688047860
3 கோட்ட கலால் அலுவலர் , உடையார்பாளையம்   9047459172
       
37. டாஸ்மாக்
       
1 மாவட்ட மேலாளர், பெரம்பலூர் 04328-290466 9445029732
       
       
38. சுரங்கம்
       
1 துணை இயக்குநர்(புவியியல்)   9442821889
       
39. காடுகள்
வரிசை எண் பதவி தொலைபேசி அலைபேசி
1 மாவட்ட வன அலுவலர் 221792 9444860335
2 சரக அலுவலர்   9047778150
       
40. தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள்
       
வரிசை எண் பதவி தொலைபேசி அலைபேசி
1 கோட்ட தீயணைப்பு அலுவலர்  பெரம்பலூர்.  04328-224916 9445086439
2  தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் நிலையம் அரியலூர் 04329-222100 9445086442
3 தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் நிலையம்  ஜெயங்கொண்டம்        04331-250359 9445086443
4 தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் நிலையம்  செந்துறை 04329-242399 9445086444
       
41.  நூலகத் துறை
வரிசை எண் பதவி தொலைபேசி அலைபேசி
1 நூலக அலுவலர் 220441 7402603666
       
42. மீன்வளத் துறை
வரிசை எண் பதவி தொலைபேசி அலைபேசி
1 உதவி இயக்குநர்   8056732390, 9597234672
 
 
43. சமூக நலத் துறை
வரிசை எண் பதவி தொலைபேசி அலைபேசி
1 மாவட்ட சமூக நல அலுவலர் 228516 9842525751
2 கண்காணிப்பாளர்    
3 விரிவாக்க அலுவலர், அரியலூர்   9585336772
4 விரிவாக்க அலுவலர், ஜெயங்கொண்டம்   9840891634
5 விரிவாக்க அலுவலர்,திருமானூர்    
6 விரிவாக்க அலுவலர், செந்துறை   9688162458
7 விரிவாக்க அலுவலர், ஆண்டிமடம்   8754298141
8 விரிவாக்க அலுவலர்,தா.பழூர்    
       
44. ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சித் திட்டம்
வரிசை எண் பதவி தொலைபேசி அலைபேசி
1 திட்ட அலுவலர்  04329-228550 8754717975
2 குழந்தைகள் வளர்ச்சித் திட்ட அலுவலர் அரியலூர் 04329-228548 9443292398
3 குழந்தைகள் வளர்ச்சித் திட்ட அலுவலர் ஜெயங்கொண்டம்   9442983633
4 குழந்தைகள் வளர்ச்சித் திட்ட அலுவலர் செந்துறை   9962994252
5 குழந்தைகள் வளர்ச்சித் திட்ட அலுவலர் .தா.பழூர்    9962994252
6 குழந்தைகள் வளர்ச்சித் திட்ட அலுவலர் திருமானூர்   9443292398
7 குழந்தைகள் வளர்ச்சித் திட்ட அலுவலர்  ஆண்டிமடம்   9585850399
8 கண்காணிப்பாளர்   9976906111
       
45. மாவட்ட தொழில் மையம்
வரிசை எண் பதவி தொலைபேசி அலைபேசி
1 பொது மேலாளர் 224555 9443413897
       
46. வேலைவாய்ப்பு
வரிசை எண் பதவி தொலைபேசி அலைபேசி
1 மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலர் 228641 9629613986
2 இளநிலை வேலைவாய்ப்பு அலுவலர்   9488742917
       
       
       
47. தொழிலாளர் நலன்
வரிசை எண் பதவி தொலைபேசி அலைபேசி
1 தொழிலாளர் நல அலுவலர் 220087 95662 81431
2 கண்காணிப்பாளர்   95662 81431
3 தொழிலாளர் நல ஆய்வாளர்   97917 11800
       
       
48. தாட்கோ
       
வரிசை எண் பதவி தொலைபேசி அலைபேசி
1 மாவட்ட மேலாளர் 228315 9445029554
       
49. மாவட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள் நல அலுவலகம்
       
வரிசை எண் பதவி தொலைபேசி அலைபேசி
1 மாவட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள் நல அலுவலர் 228840 9443047377
2 இளநிலை  மாற்றுத் திறனாளிகள் நல அலுவலர்   9688560395
       
50. தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகம்
வரிசை எண் பதவி தொலைபேசி அலைபேசி
1 பொது மேலாளர்   9487898038
2 மண்டல மேலாளர், பெரம்பலூர் 04328-224369 9487898044
3 கிளை மேலாளர், ஜெயங்கொண்டம் 04331-250258 9487898034
4 கிளை மேலாளர், அரியலூர் 223848 9487898038
       
       
51. வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகம்
வரிசை எண் பதவி தொலைபேசி அலைபேசி
1 வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர் 228005 9710824240
2 ஆய்வாளர்   9443685998
 
 
52. விளையாட்டு
       
வரிசை எண் பதவி தொலைபேசி அலைபேசி
1 மாவட்ட விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் நல அலுவலர் 294395 7401703499
       
53. தமிழ் வளர்ச்சி துறை
வரிசை எண் பதவி தொலைபேசி அலைபேசி
1 துணை இயக்குநர் 228188 9443837390
       
       
54. புது மருத்துவ காப்பீடு
வரிசை எண் பதவி தொலைபேசி அலைபேசி
1 மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் 228118 7373703101
2 செயல்பாட்டாளர் 228118 7373702141
       
   
 
55.மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர்,மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகம் 
வரிசை எண் பதவி தொலைபேசி அலைபேசி
1 மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர்,மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலர் 228055 9840140378
2 கண்காணிப்பாளர்   8489412211
       
56.மாவட்ட ஆதிதிராவிட நல அலுவலகம்
வரிசை எண் பதவி தொலைபேசி அலைபேசி
1 மாவட்ட ஆதிதிராவிட நல அலுவலர் 228155 9840140378
2 கண்காணிப்பாளர்   8870833657
       
57. பள்ளி சத்துணவு திட்டம்
வரிசை எண் பதவி தொலைபேசி அலைபேசி
1 மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் (சத்துணவு திட்டம்) 228180 7402607735
2 உதவி கணக்கு அலுவலர்   9443530773
       
58. மாவட்ட எய்ட்ஸ் தடுப்பு மற்றும் கட்டுபாட்டு அலுவலகம்
வரிசை எண் பதவி தொலைபேசி அலைபேசி
1 மாவட்ட திட்ட மேலாளர் 228100 9842012991
 

 

நன்றி.


Go to Topமுகப்பு | இணையதளக் கொள்கைகள் | விதிமுறைகளும், நிபந்தனைகளும் | அணுகத்தக்க விருப்பங்கள் | உதவி | கருத்து | தொடர்பு கொள்ள | தள வரைபடம்

பொருளடக்க உரிமை, பராமரித்தல் மற்றும் மேம்படுத்தல் மாவட்ட நிர்வாகம், அரியலூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு அரசு