முகப்பு arrow பொது நலனுக்காக arrow தொலைபேசி எண்கள் Print  அச்சிடுக  
வ.எண் பதவி தொலைபேசி
  (அ)(வீ) (
எஸ்.டி.டி: 04329)
தொடர்பு எண்

மாவட்ட அளவிலான அலுவலர்கள்

1 மாவட்ட ஆட்சியர் (அ) 228336(மு.அ) 228331 (நிகரி) 228335   9047992233
2 காவல் கண்காணிப்பாளர்   9498144044
3 மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்   9486019024
7094268889
4 திட்ட இயக்குனர் (மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை)   7373704219
5 செயற்பொறியாளர்(ஊரக வளர்ச்சி)   -
6 திட்ட இயக்குனர் (மா.ஊ.வாழ்வாதார இயக்கம்) (பொ)   7373704219
7 இணை இயக்குநர் ( வேளாண்மை)   9442306103
8 இணை இயக்குநர் ( மருத்துவம்), பெரம்பலூர்   9444982674
9 இணை இயக்குநர் (கால்நடை பராமரிப்பு )   9445001115
10 இணை பதிவாளர் (கூட்டுறவு)   7338720200
11 செயற்பொறியாளர் (நீர்வள ஆதார அமைப்பு)   9487471048
12 செயற்பொறியாளர்(ஆற்று பாதுகாப்பு கோட்டம்),திருச்சி   9442169484
13 செயற்பொறியாளர்(த.கு.வ.வா) 04329-224795 9443204090
14 செயற்பொறியாளர் (த.நா.மி.உ.(ம)பகிர்மான கழகம்)   9445853675
15 கோட்டப் பொறியாளர்(நெடுஞ்சாலை)   9443363615
16 செயற்பொறியாளர் (வேளாண்மை பொறியியல்)   7092150018
17 செயற்பொறியாளர் (கட்டடங்கள்)   9443005100
18 கோட்டப் பொறியாளர்(தேசிய நெடுஞ்சாலை)   9442555485
19 துணை இயக்குநர் (தோட்டக்கலை)   9443073157
20 துணை இயக்குனர்(சுகாதாரப்பணிகள்)   7639496586
21 மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் (பொது) (நிகரி) 228337 9445008131
22 தனித்துணை ஆட்சியர்(ச.பா.தி)   9443091419
23 மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர்(கணக்கு)   9443865863
24 மாவட்ட ஆட்சியரின் கூடுதல் நேர்முக உதவியாளர் (நிலம்)   7598485336
25 மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் (வளர்ச்சி)   7402607734
9442413229
26 மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் (சத்துணவு)   7402607735
27 மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர்(தேர்தல்)   9443712451
28 கணக்கு அலுவலர் (ஊரக வளர்ச்சி முகமை)   9443922966
29 செயலாளர், மாவட்ட ஊராட்சி (பொ)   9443712151
30 முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்   7373002537
31 மாவட்ட தொடக்க கல்வி அலுவலர்   9942973087
32 துணை இயக்குநர்(புவியியல் (ம)சுரங்கங்கள்)   9444822810
33 உதவி இயக்குனர் (ஊராட்சிகள்/தணிக்கை)   7402607736
34 உதவி இயக்குனர்(மீன்வளம்)   8681904288
35 உதவி இயக்குனர் (நில அளவை)   9443982396
36 மண்டல மேலாளர் (தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழகம்)   9487995674
37 வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர்   9489879495
38 மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர்   9445796402
39 மாவட்ட ஆதிதிராவிட நல அலுவலர்    
40 மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர்,மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலர் (பொ)   9944202321
41 மாவட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள் நல அலுவலர்   9443273671
42 மாவட்ட சமூக நல அலுவலர்   9842525751
43 மாவட்ட பதிவாளர்,கூட்டுறவு   9750557562
8525035298
44 மாவட்ட மேலாளர் (தாட்கோ)   9445029554
45 மாவட்ட சுற்றுப்புற சூழல் பொறியாளர் (த.நா.மா.க.வாரியம்)   -
46 துணை இயக்குநர் (புள்ளி இயல்)   9445458082
47 துணை இயக்குநர் (நீர்வடிப்பகுதி மேம்பாட்டு முகமை)   9443954646
48 திட்ட அலுவலர் (ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சித் திட்டம்)   8973651958
49 உதவி ஆணையர் (இந்து சமய அறநிலையத் துறை)   9500490636
50 உதவி இயக்குநர் (பேரூராட்சிகள்), திருச்சி   8883100136
51 உதவி ஆணையர் (கலால்)   9488115131
52 நகராட்சி ஆணையர் அரியலூர்,               நகராட்சி ஆணையர், ஜெயங்கொண்டம்   9487942783
 

9092140806

53 மாவட்ட மேலாளர் (டாஸ்மாக்), பெரம்பலூர்   9445029732
54 கோட்ட மேலாளர் (த.அ.போ.க), பெரம்பலூர்   9487898044
55 தொழிலாளர் ஆய்வாளர், பெரம்பலூர்   9445398759
56 கோட்ட தீயணைப்பு அலுவலர், பெரம்பலூர்.   9445086442
57 மாவட்ட வன அலுவலர்   9840794251
58 மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலர்   9789743389
59 மாவட்ட விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் நல அலுவலர்   7401703499
60 மக்கள் தொடர்பு அலுவலர்   9443411055
61 திட்ட மேலாளர் (மாவட்ட தொழில் மையம்)   9443029486
62 மாவட்ட கருவூல அலுவலர்   9442242498
63 மாவட்ட தகவலியல் அலுவலர் (தேசிய தகவலியல் மையம்)   9443479498
64 கிளை மேலாளர் (எல்காட்)   9445035815
65 மின் மாவட்ட மேலாளர்   7708117614
66 மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்(புதிய மருத்துவ காப்பீடு திட்டம்)   7373703101
67 துணைப் பதிவாளர்(பால்வளம்)   80127 77959
68 நூலக அலுவலர்   7402603666
69 உதவி இயக்குநர் (தமிழ் வளர்ச்சித் துறை)   -
70 உதவி பொறியாளர் (மின்சாரம்)   7010309887
71 உதவி செயற்பொறியாளர்(பொதுப்பணித் துறை- மருத்துவப் பிரிவு)   8072519687
9443827613
72 மாவட்ட குழந்தை பாதுகாப்பு அலுவலர்   9994441913
73 உதவி சுற்றுலா அலுவலர்   7397715685
74 உதவி இயக்குநர் (காதி), திருச்சி   9443728310
75 உதவி இயக்குநர் (கைத்தறி), கும்பகோணம்   9443161327
7373002531
76 மாவட்ட மேலாளர் (ஆவின்), திருச்சி     8754043880 -
8754043701

துணை ஆட்சியர்கள்

1 மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் (பொது) (நிகரி) 228337 9445008131
2 தனித்துணை ஆட்சியர்(ச.பா.தி) 228709 9443091419
3 மாவட்ட ஆட்சியரின் கூடுதல் நேர்முக உதவியாளர் (நிலம்) - 7598485336
4 மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் (சத்துணவு) 228901 7402607735
5 மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் (வளர்ச்சி) - 7402607734
9442413229
6  மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் (வேளாண்மை) - 9443647698
7 உதவி இயக்குனர் (ஊராட்சிகள்/தணிக்கை)   7402607736
8 மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர்   9445796402
9 மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர்(கணக்கு)   9443865863
10 மாவட்ட ஆதிதிராவிடர்(ம) பழங்குடியினர் நல அலுவலர்   9944202321
11 மாவட்ட சமூக நல அலுவலர் 228516 9842525751
12 மாவட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள் நல அலுவலர்(மு.கூ.பொ)   9443273671

வருவாய்த்துறை

1 மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் 228321
228110
9486019024  7094268889
2 மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் (பொது) 228337 9445008131
3 தனித்துணை ஆட்சியர்(ச.பா.தி) 228709 9443091419
4 மாவட்ட ஆட்சியரின் கூடுதல் நேர்முக உதவியாளர் (நிலம்)   7598485336
5 தலைமை மேலாளர்(பொது) 228151 8973534947
6 வருவாய் கோட்டாட்சியர், அரியலூர் 222058 9445000459
7 வருவாய் கோட்டாட்சியர், உடையார்பாளையம் 04331-245352 9445000460
8 வட்டாட்சியர்(தேர்தல்) 228338 9688047860
9 தலைமை மேலாளர்(குற்றவியல்)   9788089750
10 வட்டாட்சியர் (பேரிடர் மேலாண்மை)   9842252980
11 வருவாய் கோட்டாட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர், உடையார்பாளையம்   7598720601
12 வருவாய் கோட்டாட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர், அரியலூர்   9655539628
13 வட்டாட்சியர், அரியலூர் 222062 9445000613
14 வட்டாட்சியர்,செந்துறை 242320 9445000615    9047059769  
15 வட்டாட்சியர், உடையார்பாளையம் 04331-250220 9445000614
16 வட்டாட்சியர், ஆண்டிமடம்   8098697970
17 வட்டாட்சியர் (ச.பா.தி), அரியலூர்   8098153344
18 வட்டாட்சியர் (ச.பா.தி), செந்துறை    
19 வட்டாட்சியர் (ச.பா.தி), உடையார்பாளையம்   9715622112
20 தனி வட்டாட்சியர் (ஆ.தி.ந), அரியலூர்   9843413632
21 தனி வட்டாட்சியர் (ஆ.தி.ந), உடையார்பாளையம்   7639774328
22 தனி வட்டாட்சியர் (நில எடுப்பு , NH 227), அரியலூர்   9787487289
23 தனி வட்டாட்சியர் (நில எடுப்பு , NH 45C அலகு 1), உடையார்பாளையம்   9787581565
24 தனி வட்டாட்சியர் (நில எடுப்பு , NH 45C அலகு 2), அரியலூர்   9787487289
25 தனி வட்டாட்சியர் (டான்செம்)   9894287691
26 கோட்ட கலால் அலுவலர், அரியலூர்   9865437801
27 கோட்ட கலால் அலுவலர், உடையார்பாளையம்   7305004082
28 தனி வட்டாட்சியர் , கேபிள் டிவி   9047785533

ஊரக வளர்ச்சித்துறை (வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள்)

1 பொது மேலாளர்   9659945491
7502825525
2 வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (MGNREGS) , மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை   9788780516
3 வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (MGNREGS-II) , மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை   9943347715
9944318811
4 கண்காணிப்பாளர், மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை   7402607741
9865073690
 
5 வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (நிர்வாகம்) உதவி இயக்குநர் அலுவலகம் (ஊராட்சிகள்)   9003325052
9443680320
6 வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (தேர்தல்)   9942403862
7 வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வட்டார ஊராட்சி), அரியலூர்   7402607746
9788031889
8 வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கிராம ஊராட்சி), அரியலூர்   7402607747
9626753586
9 வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வட்டார ஊராட்சி), திருமானூர்   7402607749
9788991198
10 வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கிராம ஊராட்சி), திருமானூர்   7402607750
9659339768
11 வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வட்டார ஊராட்சி), செந்துறை   7402607753
9524523060
12 வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கிராம ஊராட்சி), செந்துறை   7402607754
9786330110
 
13 வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வட்டார ஊராட்சி), ஆண்டிமடம்   7402607761
9159011410
14 வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கிராம ஊராட்சி), ஆண்டிமடம்   7402607762
9965634324
15 வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வட்டார ஊராட்சி), ஜெயங்கொண்டம்   7402607757
9486067773
16 வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கிராம ஊராட்சி), ஜெயங்கொண்டம்   7402607758
9751516795
17 வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வட்டார ஊராட்சி), தா.பழூர்   7402607764
9965765869
18 வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கிராம ஊராட்சி), தா.பழூர்   7402607765
9787817549

பொதுப்பணித்துறை

1 செயற்பொறியாளர், அரியலூர் 222079 94874 71048

உப கோட்டம்-அரியலூர்

2 உதவி செயற்பொறியாளர், அரியலூர்   96598 89450
3 உதவிப் பொறியாளர், அரியலூர் - 1   90949 83812
4 உதவிப் பொறியாளர், அரியலூர் - 2   9443807073
5 உதவிப் பொறியாளர், செந்துறை   90951 06391

உப கோட்டம்-ஜெயங்கொண்டம்

6 உதவி செயற்பொறியாளர், ஜெயங்கொண்டம் (பொ)   9659889450
7 உதவிப் பொறியாளர், மதனத்தூர் பிரிவு   94438 93495
8 உதவிப் பொறியாளர், ஜெயங்கொண்டம் பிரிவு   94429 14453
9 உதவிப் பொறியாளர், சுத்தமல்லி பிரிவு (பொ)   94429 14453

காவேரி ஆற்றுக் கோட்டம்

10 செயற்பொறியாளர், திருச்சி   9443340801
11 உதவி செயற்பொறியாளர், லால்குடி (உப கோட்ட அலுவலகம்)   7708804083
12 உதவி செயற்பொறியாளர், காவேரி ஆறு உப கோட்டம் திருச்சி   9487200720
13 உதவிப் பொறியாளர், திருமழப்பாடி   9659335000
14 உதவிப் பொறியாளர் (பொ), புள்ளம்பாடி    
15 உதவிப் பொறியாளர், திருமானூர்    

கட்டடங்கள்

16 செயற்பொறியாளர் 224550  
17 செயற்பொறியாளரின் நேர்முக உதவியாளர் (தொழில்நுட்பம்)    
18 உதவி செயற்பொறியாளர்   9443022553
19 உதவிப் பொறியாளர்   9865808474
20 உதவிப் பொறியாளர்   8220600647
21 உதவிப் பொறியாளர்   9442851410

 பொதுப்பணித்துறை - மின்சாரம்

22 உதவிப் பொறியாளர்   7010309887

பொதுப்பணித்துறை - மருத்துவப் பிரிவு(மின்சாரம்)

23 செயற்பொறியாளர்   9443068009
24 உதவி செயற்பொறியாளர்   9629349571
25 உதவிப் பொறியாளர்    9443411825

பொதுப்பணித்துறை - மருத்துவப் பிரிவு(கட்டடங்கள்)

26 உதவி செயற்பொறியாளர்   9789350443
27 உதவிப் பொறியாளர்   9976713826

பொதுப்பணித்துறை - கீழணை

28 செயற்பொறியாளர், சிதம்பரம்   9443292948
29 உதவி செயற்பொறியாளர்    9486424664
30 உதவிப் பொறியாளர் (பொ)   9865711083

தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம், அரியலூர்

31 செயற்பொறியாளர் 224795 9443204090

கல்வி

1 முதன்மை கல்வி அலுவலர், அரியலூர் 04329-220909. 7373002531

7373002811

2 நேர்முக உதவியாளர் (மேல்நிலைப்பள்ளி)    9585597101
3 நேர்முக உதவியாளர் (உயர்நிலைப்பள்ளி)   7094786129

     நெடுஞ்சாலை

1 கோட்டப் பொறியாளர், அரியலூர் 220064 9443363615
2 உதவி கோட்டப் பொறியாளர், அரியலூர்   9442221904
3 உதவி கோட்டப் பொறியாளர், ஜெயங்கொண்டம்   9751730668
4 உதவி கோட்டப் பொறியாளர், செந்துறை   9443349426
5 இளநிலை பொறியாளர், அரியலூர் பகுதி - I   9442225219
6 உதவி பொறியாளர், அரியலூர்   9442414769
7 உதவி பொறியாளர், செந்துறை   9443376795
8 உதவி பொறியாளர், ஜெயங்கொண்டம்   9443706249

தேசிய நெடுஞ்சாலை

1 கோட்டப் பொறியாளர், தேசிய நெடுஞ்சாலை, தஞ்சாவூர்   9442555485
2 உதவி கோட்டப் பொறியாளர், அரியலூர்   9865784304
3 உதவி பொறியாளர், அரியலூர்   9944463143
4 உதவி பொறியாளர்   9944342435
5 உதவி பொறியாளர்   9865478582

வேளாண்மைத் துறை

1 வேளாண்மை இணை இயக்குநர், அரியலூர்   9442306103, 7550218013, 9443853914
2 வேளாண்மை துணை இயக்குநர், அரியலூர்   7550218014, 9786262672
3 வேளாண்மை உதவி இயக்குநர், அரியலூர் வட்டாரம்   7550218017, 9442534865
4 வேளாண்மை உதவி இயக்குநர், தா.பழூர் வட்டாரம்   7550218023

தோட்டக்கலைத் துறை

5 துணை இயக்குநர், அரியலூர்   9443073157

வேளாண் பொறியியல் துறை

6 செயற்பொறியாளர் (பொ) / உதவி செயற்பொறியாளர், அரியலூர்   9443398633
7 உதவி செயற்பொறியாளர், ஜெயங்கொண்டம்   8148851544

வேளாண்மை அலுவலர்கள்

8 வேளாண்மை இணை இயக்குநர் அலுவலகம் , அரியலூர்   9751501930, 7550218026
9  வேளாண்மை இணை இயக்குநர் அலுவலகம் , அரியலூர்   9789194862, 7550218024
10 வேளாண்மை இணை இயக்குநர் அலுவலகம் , அரியலூர்   9952696049, 7550218025
11 மண் பரிசோதனை ஆய்வுகூடம், அரியலூர்   9486707078
12 மண் பரிசோதனை ஆய்வுகூடம், அரியலூர்   9786657616, 7550218035
13 மண் பரிசோதனை ஆய்வுகூடம், அரியலூர்   9884632588
14 மண் பரிசோதனை ஆய்வுகூடம், அரியலூர்   9942784312, 7550218036
15 உயிரி ஆய்வுகூடம், ஜெயங்கொண்டம்   8675887911
16  வேளாண்மை உதவி இயக்குநர், அரியலூர்   9488201583, 7550218028
17 வேளாண்மை உதவி இயக்குநர், செந்துறை   9786605780, 7550218029
18 வேளாண்மை உதவி இயக்குநர், திருமானூர்   9443180884, 7550218030
19 வேளாண்மை உதவி இயக்குநர், ஜெயங்கொண்டம்   9944706968, 7550218031
20 வேளாண்மை உதவி இயக்குநர், தா.பழூர்   9626650287, 7550218034
21 வேளாண்மை உதவி இயக்குநர், ஆண்டிமடம்   9942638150, 7550218032

தோட்டக்கலை அலுவலர்கள்

22 அரியலூர்   9965880362
23 திருமானூர்   9715189181
24 ஜெயங்கொண்டம்   8675569417

வேளாண்மை அலுவலர் (வேளாண் வணிகம்)

25 அரியலூர்   8508492657 8883461009

வேளாண் பொறியியல்

26 இளநிலை பொறியாளர், செயற்பொறியாளர் அலுவலகம், அரியலூர்   9894782385
27 வரைவு அலுவலர்,செயற்பொறியாளர் அலுவலகம், அரியலூர்   9442849216
28 இளநிலை பொறியாளர், அரியலூர் கோட்டம்   9994488256
29 இளநிலை பொறியாளர், அரியலூர் கோட்டம்   9994539708
30 இளநிலை பொறியாளர், அரியலூர் கோட்டம்   9442661319
31 உதவி பொறியாளர், அரியலூர் கோட்டம்   9443399525
32 உதவி பொறியாளர், அரியலூர் கோட்டம்   9789125235
33 இளநிலை பொறியாளர், அரியலூர் கோட்டம்   9443538802
34 உதவி பொறியாளர், ஜெயங்கொண்டம் கோட்டம்   9443306752
35 இளநிலை பொறியாளர், ஜெயங்கொண்டம் கோட்டம்   8903607962
36 உதவி பொறியாளர், ஜெயங்கொண்டம் கோட்டம்   9994461462

கண்காணிப்பாளர் மற்றும் துணை வேளாண்மை அலுவலர்கள்

37 நிர்வாக அலுவலர், வேளாண்மை இணை இயக்குநர் அலுவலகம்   9940822879
38 கண்காணிப்பாளர் (நிர்வாகம் மற்றும் கணக்குகள்), வேளாண்மை இணை இயக்குநர் அலுவலகம்   9442533383
39 கண்காணிப்பாளர் (திட்டம் மற்றும் தணிக்கை), வேளாண்மை இணை இயக்குநர் அலுவலகம்   9943530294
40 துணை வேளாண்மை அலுவலர், அரியலூர் வட்டாரம்   9786184115, 7550218040
41 துணை வேளாண்மை அலுவலர், திருமானூர் வட்டாரம்   9443865640, 7550218043
42 துணை வேளாண்மை அலுவலர், செந்துறை வட்டாரம்   9943761038, 7550218041
43 துணை வேளாண்மை அலுவலர், ஜெயங்கொண்டம் வட்டாரம்   9786105444, 7550218044
44 துணை வேளாண்மை அலுவலர், ஆண்டிமடம் வட்டாரம்   9442145083, 7550218045
45 துணை வேளாண்மை அலுவலர், தா.பழூர் வட்டாரம்   9789554840, 7550218046

தோட்டக்கலைத் துறை

46 கண்காணிப்பாளர், தோட்டக்கலை  துணை இயக்குநர் அலுவலகம், அரியலூர்   8056860451
47 துணை தோட்டக்கலை  அலுவலர், தா.பழூர் வட்டாரம்   9786609299
48 துணை தோட்டக்கலை  அலுவலர், அரியலூர் வட்டாரம்   9942335342
49 துணை தோட்டக்கலை  அலுவலர், செந்துறை (ம) ஆண்டிமடம் வட்டாரம்   9444815340

வேளாண் பொறியியல்

50 செயற்பொறியாளர், அரியலூர்   9994834646
51 உதவி செயற்பொறியாளர், அரியலூர்    
52 உதவி செயற்பொறியாளர், ஜெயங்கொண்டம்   8220240979

வேளாண் விற்பனை துறை

53 துணை வேளாண்மை அலுவலர், உழவர் சந்தை, அரியலூர்   9942976905

அரியலூர் நகராட்சி

1 நகராட்சி ஆணையர்   79048 79754
2 நகராட்சி பொறியாளர்   9443186787
3 நகராட்சி நகர அமைப்பு ஆய்வாளர்   76393 22548

 ஜெயங்கொண்டம் நகராட்சி

4 நகராட்சி ஆணையர்   9092140806
5 நகராட்சி பொறியாளர்   9443326116

 பேரூராட்சி (உடையார்பாளையம்)

6 செயல் அலுவலர், உடையார்பாளையம் 04331-245280 8883100458

பேரூராட்சி  ( வரதராஜன்பேட்டை)

7 செயல் அலுவலர், வரதராஜன்பேட்டை 04331-242007 8883100459

கால்நடை பராமரிப்பு

1 மண்டல இணை இயக்குநர்,(கால்நடை பராமரிப்பு) 228926 9445001115
2 துணை இயக்குநர்(கால்நடை வளர்ப்பு (ம) தீவன மேம்பாடு)   9442729961
3 துணை இயக்குநர்(கால்நடை பராமரிப்பு),அரியலூர்   9597585673
4 துணை இயக்குநர்(கால்நடை பராமரிப்பு), உடையார்பாளையம்   9443154175
5 கால்நடை உதவி மருத்துவர் (நடமாடும் கால்நடை அலகு), அரியலூர்   9443192412, 9843368866
6 கால்நடை உதவி மருத்துவர், விளாங்குடி   9842250613
7 கால்நடை உதவி மருத்துவர், மேலப்பழூர்   9159883377
8 கால்நடை உதவி மருத்துவர், கீழப்பழூர்   9751348969
9 கால்நடை உதவி மருத்துவர், பொய்யூர்   9443048036
10 கால்நடை உதவி மருத்துவர், ஓட்டக்கோவில்   8526357272
11 கால்நடை உதவி மருத்துவர், காமரசவல்லி   9445136076 , 8508351914
12 கால்நடை உதவி மருத்துவர், கீழக்காவட்டாங்குறிச்சி   9003471230, 8098414349 9786553303
13 கால்நடை உதவி மருத்துவர், திருமழப்பாடி   8098153111
14 கால்நடை உதவி மருத்துவர், காட்டுப்பிரிங்கியம்   9976707833
15 கால்நடை உதவி மருத்துவர், சுண்டக்குடி   9843487200
16 கால்நடை உதவி மருத்துவர், கல்லக்குடி   9942066686
17 கால்நடை உதவி மருத்துவர், கடுகூர்   9865549500
18 கால்நடை உதவி மருத்துவர், கால்நடை மருந்தகம், ஆண்டிமடம்   9786673485
19 கால்நடை உதவி மருத்துவர், கால்நடை மருந்தகம், குவாகம்   9626867700
20 கால்நடை உதவி மருத்துவர், கால்நடை மருந்தகம், பூவானிப்பட்டு   9600696639
21 கால்நடை உதவி மருத்துவர், கால்நடை மருந்தகம், பெரியாத்துகுறிச்சி   8056867379
22 கால்நடை உதவி மருத்துவர், கால்நடை மருந்தகம், பெரியாத்துகுறிச்சி   9940575775
23 கால்நடை உதவி மருத்துவர், கால்நடை மருந்தகம், ஜமீன் தத்தனூர்   9443888932
24 கால்நடை உதவி மருத்துவர், கால்நடை மருந்தகம், கங்கைகொண்டசோழபுரம்   9962520087
25 கால்நடை உதவி மருத்துவர், கால்நடை மருந்தகம், மீன்சுருட்டி   9976224627
26 கால்நடை உதவி மருத்துவர், கால்நடை மருந்தகம், வானாதிராயன்பட்டினம்   9597519111
27 கால்நடை உதவி மருத்துவர், கால்நடை மருந்தகம், எரவாங்குடி   9840919950
28 கால்நடை உதவி மருத்துவர், கால்நடை மருந்தகம், கோடாலிக்கருப்பூர்   9884532053
29 கால்நடை உதவி மருத்துவர், கால்நடை மருந்தகம், விக்கிரமங்கலம்   9943930457
30 கால்நடை உதவி மருத்துவர், கால்நடை மருந்தகம், ஸ்ரீபுரந்தான்   9884262248
31 கால்நடை உதவி மருத்துவர், கால்நடை மருந்தகம், வடவார்தலைப்பு   9842953053
32 கால்நடை உதவி மருத்துவர், கால்நடை மருந்தகம், பொன்பரப்பி   9698461270
33 கால்நடை உதவி மருத்துவர், கால்நடை மருந்தகம், இரும்புலிக்குறிச்சி   9566425209
34 கால்நடை உதவி மருத்துவர், கால்நடை மருந்தகம், குழுமூர்   9655314672
35 கால்நடை உதவி மருத்துவர், கால்நடை மருந்தகம், ஆர்.எஸ் மாத்தூர்   9524505300
36 கால்நடை உதவி மருத்துவர், கால்நடை மருந்தகம், வீராக்கன்   9865749596
37 கால்நடை உதவி மருத்துவர்,கால்நடை மருந்தகம், துணை இயக்குநர்(கால்நடை வளர்ப்பு (ம) தீவன மேம்பாடு), அரியலூர்   9788017655

காவல் துறை அலுவலர்கள்

  காவல் கண்காணிப்பாளர், அரியலூர்   9498144044
1 கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளர், தலைமையிடம்   9498146620
2 துணை காவல் கண்காணிப்பாளர், மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவு   9498114646
3 துணை காவல் கண்காணிப்பாளர், அரியலூர்   9498162426
4 துணை காவல் கண்காணிப்பாளர், ஜெயங்கொண்டம்   9498158811
5 காவல் கண்காணிப்பாளர், சமூக நீதி (ம) மனித உரிமை   9498161816
6 துணை காவல் கண்காணிப்பாளர்,மாவட்ட குற்ற ஆவணங்கள் பிரிவு   9498181535
7 துணை காவல் கண்காணிப்பாளர், ALGSC   -
8 துணை காவல் கண்காணிப்பாளர், ஆயுதப்படை   89251 30337

அரியலூர் துணை கோட்டம்

9 ஆய்வாளர் -I, அரியலூர்   94981 59383
10 ஆய்வாளர் -II, அரியலூர்   9498167877
11 ஆய்வாளர், செந்துறை   94981 04495
12 ஆய்வாளர், குவாகம்   8300058584
13 ஆய்வாளர், கீழபழூர்   9498110367
14 ஆய்வாளர், திருமானூர்   9498158887
15 ஆய்வாளர்(மகளிர்), அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம், அரியலூர்   9498159868

ஜெயங்கொண்டம் துணை கோட்டம்

16 ஆய்வாளர் -I, ஜெயங்கொண்டம்   9498159870
17 ஆய்வாளர் -II, ஜெயங்கொண்டம்   9443001438
18 ஆய்வாளர், ஆண்டிமடம்   8300059439
19 ஆய்வாளர், மீன்சுருட்டி   -
20 ஆய்வாளர், தா.பழூர்   9498109420
21 ஆய்வாளர், உடையார்பாளையம்   9487875266
22 ஆய்வாளர்(மகளிர்), அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம், ஜெயங்கொண்டம்   9498168931

காவல் உதவி ஆய்வாளர்கள்

23 உதவி ஆய்வாளர், தனிப்பிரிவு   9498159924
24 உதவி ஆய்வாளர், அரியலூர்   9498159973
25 உதவி ஆய்வாளர், அரியலூர்   9498165706
26 உதவி ஆய்வாளர், அரியலூர்   9498107647
27 உதவி ஆய்வாளர், அரியலூர்   9498165710
28 உதவி ஆய்வாளர், கயர்லாபாத்   9498105056
29 உதவி ஆய்வாளர், குவாகம்   9498197741
30 உதவி ஆய்வாளர், கயர்லாபாத்   94981 78316
31 உதவி ஆய்வாளர், செந்துறை   9498165628
32 உதவி ஆய்வாளர், செந்துறை   9498165717
33 உதவி ஆய்வாளர், கயர்லாபாத்   9498159939
34 உதவி ஆய்வாளர், தளவாய்   9498165670
35 உதவி ஆய்வாளர், கீழப்பழூர்   9498165625
36 உதவி ஆய்வாளர், வெங்கனூர்   9498159616
37 உதவி ஆய்வாளர்(மகளிர்), கீழப்பழூர்   9498165631
38 உதவி ஆய்வாளர், வெங்கனூர்   9498165636
39 உதவி ஆய்வாளர், திருமானூர்   9498159738
40 உதவி ஆய்வாளர், தளவாய்   9498161357
41 உதவி ஆய்வாளர், ஜெயங்கொண்டம்   9498159652
42 உதவி ஆய்வாளர், மீன்சுருட்டி   949816873
43 உதவி ஆய்வாளர், தூத்தூர்   9498159974
44 உதவி ஆய்வாளர், ஆண்டிமடம்   9498159662
45 உதவி ஆய்வாளர்(பயிற்சி), ஆண்டிமடம்   9498165665
46 உதவி ஆய்வாளர், தா.பழூர்   9965268579
47 உதவி ஆய்வாளர், உடையார்பாளையம்   9498159633
48 உதவி ஆய்வாளர், விக்கிரமங்கலம்   9498165719
49 உதவி ஆய்வாளர், இரும்புலிக்குறிச்சி   9498103384
50 உதவி ஆய்வாளர், விக்கிரமங்கலம்   9498159668
51 உதவி ஆய்வாளர், தூத்தூர்   9498159751
52 உதவி ஆய்வாளர்(மகளிர்), அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம், ஜெயங்கொண்டம்   9498165743
53 உதவி ஆய்வாளர்(மகளிர்), அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம், ஜெயங்கொண்டம்   9498154937
54 உதவி ஆய்வாளர், சமூக நீதி (ம) மனித உரிமை   9498165759
55 உதவி ஆய்வாளர், மது விலக்கு பிரிவு, அரியலூர்   9498159951

 சுகாதாரத்துறை         

1 துணை இயக்குநர்(நலப்பணிகள்) 04329-228007, 7639496586
2 அரசு தலைமையிட மருத்துவமனை, அரியலூர் 04329 – 224050 CMO- 9443589849
3 அரசு மருத்துவமனை, ஜெயங்கொண்டம் 04331 – 256256 CMO- 9442464955
4 அரசு மருத்துவமனை, உடையார்பாளையம் 04331 – 245340 CMO- 9442464955
5 அரசு மருத்துவமனை, செந்துறை 04329-260518 CMO- 9944193603

தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம்

1 கோட்டப் பொறியாளர்   9445853675
2 உதவி கோட்டப் பொறியாளர், அரியலூர்   9445853677
3 உதவி கோட்டப் பொறியாளர், ஜெயங்கொண்டம்   9445853679
4 உதவி கோட்டப் பொறியாளர், தா.பழூர்   9445853680
5 உதவி கோட்டப் பொறியாளர், திருமானூர்   9445853681
6 உதவி கோட்டப் பொறியாளர், செந்துறை   9445853678
7 உதவி கோட்டப் பொறியாளர், ஆண்டிமடம்   9445853683

இதர துறைகள்

1 மாவட்ட திட்ட மேலாளர், புது வாழ்வு திட்டம் 228044 9750975333       7402610700
2 துணை இயக்குநர்( புள்ளியியல்), அரியலூர் 228680 9445458082
3 உதவி இயக்குநர்( புள்ளியியல்), அரியலூர்   9445458137
4 உதவி இயக்குநர்( புள்ளியியல்), உடையார்பாளையம்   9445458138
5 மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர்   9445796402
6 இணைப் பதிவாளர்(பொது விநியோகம்) 228333 7338720200
7 துணை பதிவாளர்(பொது விநியோகம்) 228131 7338720203
8 துணை பதிவாளர்(கூட்டுறவு சங்கங்கள்)   9443587678
9 மண்டல மேலாளர், தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழகம் 220133 9487995674
10 உதவி ஆணையர், இந்து சமய அறநிலையத்துறை, அரியலூர் 228649 9500490636
11 உதவி இயக்குநர்(நில அளவை)   9443982396
12 நில அளவை ஆய்வாளர், உடையார்பாளையம்   9443402708
13 நில அளவை ஆய்வாளர், அரியலூர்   9488841924
14 மாவட்ட தகவலியல் அலுவலர், தேசிய தகவலியல் மையம், அரியலூர்   9443479498
15 உதவி ஆணையர், பெரம்பலூர்   9445029732
16 கோட்ட கலால் அலுவலர் (பொ), அரியலூர்   9843413632
17 கோட்ட கலால் அலுவலர் (பொ), உடையார்பாளையம்   7639774328
18 மாவட்ட மேலாளர், டாஸ்மாக், பெரம்பலூர் 04328-290466 9445029732
19 துணை இயக்குநர்(கனிம வளம்)   9444822810
20 மாவட்ட வன அலுவலர் 04329-221972 9840794251
21 கோட்ட தீயணைப்பு அலுவலர், பெரம்பலூர்  04328-224916 9445086439
22 தீயணைப்பு அலுவலகம், அரியலூர் 04329-222100 9445086442
23 தீயணைப்பு அலுவலகம், ஜெயங்கொண்டம்        04331-250359 9445086443
24 தீயணைப்பு அலுவலகம், செந்துறை 04329-242399 9445086444
25 நூலக அலுவலர் 220441 7402603666
26 உதவி இயக்குநர்(மீன் வளம்) 04329-228699 8681904288
27 மாவட்ட சமூக நல அலுவலர் 228516 9842525751
28 மாவட்ட திட்ட அலுவலர்(ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சித் திட்டம்) 04329-228550 8973651958
29 மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலர் 228641 9789743389
30 தொழிலாளர் நல அலுவலர் 220087 9566281431
31 மாவட்ட  மேலாளர், தாட்கோ 228315 9445029554
32 மாவட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள் நல அலுவலர் 228840 9443273671
33 கோட்ட  மேலாளர், போக்குவரத்து, பெரம்பலூர் 04328-224369 9487898044
34 கிளை மேலாளர், போக்குவரத்து, ஜெயங்கொண்டம் 04331-250258 9487898138
35 கிளை மேலாளர் ,போக்குவரத்து, அரியலூர் 223848 9487898134
36 மண்டல போக்குவரத்து அலுவலர் 250112 9840922722
37 உதவி இயக்குநர்,தமிழ் வளர்ச்சித்துறை 228188 -
38 மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்(புதிய மருத்துவ காப்பீடு திட்டம்) 228118 7373703101
39 மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர்,மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலர் (பொ) 228055 9944202321
40 மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் ()பழங்குடியினர் நல அலுவலர் 228155 7338801252                   
41 மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர்(சத்துணவு) 228180 7402607735
42 கருவூல அலுவலர், அரியலூர் 04329-228910 9488785100
43 உதவி கருவூல அலுவலர், அரியலூர்   9442242498
44 மக்கள் தொடர்பு அலுவலர், அரியலூர்   9498042421
45 உதவி மக்கள் தொடர்பு அலுவலர்(தகவல்), அரியலூர்   9360043777
46 உதவி  மக்கள் தொடர்பு அலுவலர்(விளம்பரம்), அரியலூர்   9787310685
47 மாவட்ட மேற்பார்வையாளர்(ICTC)(பொ) 228100 9578940238
48 மாவட்ட திட்ட உதவியாளர்   9965046691
49 துணை பதிவாளர் (பால்வளம்) 220270 80127 77959
50 மாவட்ட மேலாளர் (ஆவின்), திருச்சி   8754043701,
8754043880
51 மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலர் 294395 7401703516
52 மாவட்ட விளையாட்டு (ம) இளைஞர் நல அலுவலர், அரியலூர் 294395 7401703499
53 முதன்மை மேலாளர்/முன்னோடி வங்கி, பாரத மாநில வங்கி, அரியலூர் 04329-222048 944 586 0547
54 மாவட்ட பதிவாளர், கூட்டுறவு 04329-222161 9750557562
55 உதவி இயக்குநர்(முன்னாள் படைவீரர் நலம்) 04329-221011

9787762118

56 மின்மாவட்ட மேலாளர்  

7708117614

 

நன்றி.


Go to Topமுகப்பு | இணையதளக் கொள்கைகள் | விதிமுறைகளும், நிபந்தனைகளும் | அணுகத்தக்க விருப்பங்கள் | உதவி | கருத்து | தொடர்பு கொள்ள | தள வரைபடம்

பொருளடக்க உரிமை, பராமரித்தல் மற்றும் மேம்படுத்தல் மாவட்ட நிர்வாகம், அரியலூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு அரசு