முகப்பு arrow தேர்தல் Print  அச்சிடுக  

தேர்தல், மாவட்ட நிர்வாகம்

வரைவு வாக்காளர் பட்டியல்
04.10.2017 அன்று பதிவேற்றப்பட்டது.
அரியலூர் ச.தொ (164 MB)
ஜெயங்கொண்டம் ச.தொ (186 KB)
துணைப் பட்டியல் (06.01.2017 முதல் 31.07.2017 வரை)
04.10.2017 அன்று பதிவேற்றப்பட்டது.
அரியலூர் ச.தொ (6.5 MB)
ஜெயங்கொண்டம் ச.தொ (25 MB)
தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பொது தேர்தல் -2016
மாவட்ட தேர்தல் நிர்வாக திட்டம்
மாவட்ட சுய விபரம் [ஆங்கிலத்தில்] (149 KB)
வாக்காளர் விபரங்கள் [ஆங்கிலத்தில்] (56 KB)
வாக்குச் சாவடிகள் [ஆங்கிலத்தில்] (77 KB)
வரைவுத் திட்டம் (Logistic Plan) [ஆங்கிலத்தில்] (77 KB)
மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் [ஆங்கிலத்தில்] (48 KB)
மண்டல வரைபடம் [ஆங்கிலத்தில்] (17.4 MB)
தேர்தல் விழிப்புணர்வு செயல்பாடுகள்
தேர்தல் உறுதிமொழி [தமிழில்] (19 KB)
செய்தித்தாள் துண்டு 1/ செய்தித்தாள் துண்டு 2/ செய்தித்தாள் துண்டு 3/ செய்தித்தாள் துண்டு 4/ செய்தித்தாள் துண்டு 5
 

 

நன்றி.


Go to Topமுகப்பு | இணையதளக் கொள்கைகள் | விதிமுறைகளும், நிபந்தனைகளும் | அணுகத்தக்க விருப்பங்கள் | உதவி | கருத்து | தொடர்பு கொள்ள | தள வரைபடம்

பொருளடக்க உரிமை, பராமரித்தல் மற்றும் மேம்படுத்தல் மாவட்ட நிர்வாகம், அரியலூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு அரசு