முகப்பு arrow மாவட்டம் பற்றி arrow நிர்வாக அலகுகள் arrow ஊராட்சிகள் எண்ணிக்கை Print  அச்சிடுக  

ஊராட்சிகள்

வட்டாரத்தின் பெயர் ஊராட்சிகள் எண்ணிக்கை
அரியலூர் 37
திருமானூர் 36
செந்துறை 30
ஆண்டிமடம் 30
ஜெயங்கொண்டம் 35
தா.பழூர் 33

Go to Top


முகப்பு | இணையதளக் கொள்கைகள் | விதிமுறைகளும், நிபந்தனைகளும் | அணுகத்தக்க விருப்பங்கள் | உதவி | கருத்து | தொடர்பு கொள்ள | தள வரைபடம்

பொருளடக்க உரிமை, பராமரித்தல் மற்றும் மேம்படுத்தல் மாவட்ட நிர்வாகம், அரியலூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு அரசு