முகப்பு arrow மாவட்டம் பற்றி arrow நிர்வாக அலகுகள் arrow வருவாய் கிராமங்களின் எண்ணிக்கை Print  அச்சிடுக  

வருவாய் கிராமங்கள்

வட்டத்தின் பெயர் கிராமங்களின் எண்ணிக்கை
அரியலூர் 68
செந்துறை 28
உடையார்பாளையம் 69
ஆண்டிமடம் 30

Go to Top


முகப்பு | இணையதளக் கொள்கைகள் | விதிமுறைகளும், நிபந்தனைகளும் | அணுகத்தக்க விருப்பங்கள் | உதவி | கருத்து | தொடர்பு கொள்ள | தள வரைபடம்

பொருளடக்க உரிமை, பராமரித்தல் மற்றும் மேம்படுத்தல் மாவட்ட நிர்வாகம், அரியலூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு அரசு