முகப்பு arrow மாவட்டம் பற்றி arrow நிர்வாக அலகுகள் arrow மாவட்ட - வார்டுகளின் எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை Print  அச்சிடுக  

மாவட்ட ஊராட்சிகள் - வார்டுகளின் எண்ணிக்கை

வார்டு எண். வார்டுகளின் பெயர்
1. செந்துறை ஒன்றியம் (தனி-பொது)
2. ஆண்டிமடம் ஒன்றியம் (பொது)
3. ஜெயங்கொண்டம் ஒன்றியம் (பொது)
4. ஆண்டிமடம் ஒன்றியம் (பொது-பெண்)
5. செந்துறை ஒன்றியம் (பொது-பெண்)
6. அரியலூர் ஒன்றியம் (தனி-பெண்)
7. ஜெயங்கொண்டம் ஒன்றியம் (தனி-பொது)
8. தா.பழூர் ஒன்றியம்-I (பொது)
9. தா.பழூர் ஒன்றியம்-II (பொது)
10. அரியலூர் ஒன்றியம் (பொது)
11. திருமானூர் ஒன்றியம் (பொது-பெண்)
12. திருமானூர் ஒன்றியம் (பொது)

 


Go to Top


முகப்பு | இணையதளக் கொள்கைகள் | விதிமுறைகளும், நிபந்தனைகளும் | அணுகத்தக்க விருப்பங்கள் | உதவி | கருத்து | தொடர்பு கொள்ள | தள வரைபடம்

பொருளடக்க உரிமை, பராமரித்தல் மற்றும் மேம்படுத்தல் மாவட்ட நிர்வாகம், அரியலூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு அரசு