முகப்பு arrow தொடர்பு கொள்ள Print  அச்சிடுக  

தொடர்பு கொள்ள

மாவட்ட ஆட்சியர் ,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,
ஜெயங்கொண்டம் சாலை,
அரியலூர் - 621704.
அலுவலகம் :04329 - 228336
முகாம் அலுவலகம்: 04329 - 228831
நிகரி எண்: 04329 - 228335
மின்னஞ்சல்: collrari[at]nic[dot]in

வலைத் தகவல் மேலாளர்

நன்றி.


Go to Top


முகப்பு | இணையதளக் கொள்கைகள் | விதிமுறைகளும், நிபந்தனைகளும் | அணுகத்தக்க விருப்பங்கள் | உதவி | கருத்து | தொடர்பு கொள்ள | தள வரைபடம்

பொருளடக்க உரிமை, பராமரித்தல் மற்றும் மேம்படுத்தல் மாவட்ட நிர்வாகம், அரியலூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு அரசு